Италианска афера - 4

Анонимен
06/24/2024 14:21:17
1178
4.00 от 15 гласа
- Yes.. Oh..yes, baby... Feels so fuckin' good there.. So thick.. (Да.. О, да, бебчо... Усещам го толкова яко там... Толкова дебел..) - с вдигнати в напрежение вежди проскимтяваше той докато се облягаше на коленете ми с длани, изпънат леко назад. Бледосинкави вени прозираха под порцелановата кожа на тялото му, напрегнати от усилието да поема буталото, което разпъваше ануса му. Бавно се набиваше и изпитваше как дебелината на ствола ми разпъва сфинктера му и го разширява вано и сигурно. Ох, колко топло и гладко путенце имаше... Все едно чукам нещо от коприна. Нямах ход да се движа много, затова оставих инициативата на балетистчето да върти палавото си дупе набодено на чепа ми. А и беше много красива гледка - дребното му стегнато телце плавно подскачаше нагоре-надолу, едрото му кересте се поклащаше в ритъм и лееше смегма жално, топките му се размазваха в основата на хуя ми, а тясното му анусче вече омилостивяваше твърдия си гост с хлъзгави сокове. Нежен и женствен, Лука чукаше чувствено кура ми и триеше простатата си по него. - Uh..Umhhh... Oh..my.. So good..Yes..(Ъх.. Ъмммммх.. О..Боже...Колко яко... Да..) - тихо и плачебно, почти без глас скимтеше изкусителната кучка в скута ми, докато се наслаждава на българския чеп, който го разтяга отзад. Гледах го как се ебе и се наслжадавах на красотата му. Дългите мигли бяха затворени, сочните устни отворени, кичури от косата му падаха пред челото.. бе като в сетивен делириум, сякаш под упойка на възбудата. Само милвах стегнатите му бедра и от време на време напрегнатите, леко влажни от усилието бузки на задника. - Yeah, sweetie! You like riding that cock, don't you?..Mmm, you feel so nice.. So tight.. (Да, сладко! Харесва ти да яздиш тоя кур, нали?.. Ммм, така хубаво се усеща... Толкова тесен!) - размазан, с дрезгав глас насърчавах малкото педалче, а той си се набиваше в палвен галоп до корен на кола ми местейки се ту изпънат назад с изнесен към мен таз, ту подпрян на раменете ми с изпъчено дупе. Сменяше си ъгъла на триене вътре в червото си и се наслаждаваше на сензациите. Колко беше нежен и влудяващ. както бе седнал в мен го хванах под сгъвките на коленете, станах с него на ръце. Стоях прав, а Лука обви крака около кръста ми нежно. Надървен подпирах с хуй дупето му, сигурно го придържах в прегръдка, а устните ми потърсиха неговите. Целувахме се, нежно и чувствено. усещах го като жена, привличащ и неустоим. Бях възбуден до краен предел, а щом бях такъв спирах да обмислям и просто се раздавах. Отправих се към спалнята ми, където възнамерявах да разбия гъза му от шибане. В опит да не прекъсваме целуването, щом стигнахме леглото го хвърлих на него. Срещу леглото, на целия си гардеровб имах огледало. Забелязвайки това той моментално застана на четири крака с лице към него, погледна ме и зачака. Искаше място на първия ред и аз разбрах веднага намерението: - Please, fuck me, daddy... Put that big cock in my shithole! (Моля те, начукай ми го, татенце... Сложи големия си кур в мръсния ми гъз!) - Лука знаеше как да предизвиква, как да възбужда и макар и клиширано, това което изричаше влияеше точно както трябва и не звучеше престорено никак. Знаех, че е възбуден, сърби го и си го иска обратно отзад. Вече застанал зад него видях премрежения му мътен от възбуда поглед през рамото му. Не мислех да се бавя. - You, sweet cunt... You're so beautiful standing like this.. Come here! (Ти, сладка курво... Толкова си красив застанал така... Ела тук!) - запленен от малкото му навирено и стегнато дупенце наведох лице към него и заврях езика си в разтворената му хралупа. Лъскаво от язденето, анусчето му започна да котрактира около езика ми, а собственика му да стене звучно с удоволствие. Путката си беше за ядене - нежна и деликатна тъкан, която исках да оскверня и скъсам. Засмуках топките му, обърнах набъбналата му патка наобратно, налапах я няколо пъти усуквайки мокрия си език около главичката. Той веднага доби пълен размер и разшири устните ми. Но имаше време за всичко - сега исках да видя това задниче набодено на чепа ми. Изправих се, придърпах италианчето на удобна височина, натиснах кръста му, наместих едрата си главичка между малките бузки на малкото му дупенце и му го набих целия до корен. В огледалото видях изражението на лицето му с широко отворена уста. Лука изстена толкова гърлено, сякаш с ехо, и изви глава нагоре. Системите му блокираха. Усетих как дебелото му черво сякаш заема формата на фалоса ми и се съкращава силно. Вакуум! Усещах сърцето му в сфинкетра му.. Задържах няколко секунди и щом чух дълбокото поемане на въздух от любовника си останах на едно коляно,повдигнах крак до бедрото му и властно го заклатих. Хуят ми започна да изчезва и да изплува омазан и лъскав от тръбата му. Това беше феноменална гледка. Изглеждаше така сякаш ще го разцепя. Маховете ми бяха дълги, от край до край. като на гондола. Италианчето се возеше набит на твърдото ми глебло и скимтеше от кеф. Забързах темпото и скъсих ходовете. Аналът му започна да колкочи и хлопка от ударите на чепа ми. Усещах как се изливат сокове за смазка защото ташаците ми започваха да става все по-мокри. Лука бе навирил гъза си високо, с изпънати напред ръце и долепени рамене до хладния чаршаф. Мяташе глава и я отпускаше и се опитваше да установи контрол над тялото си въпреки инвазията в задника му. От време на време го разклащаше за да покаже, че силно одобрява екшъна в задния му двор. Стенеше и стискаше с ръце плата като котенце. Цялата ми дължина, която го пореше като совалка, караше балетистчето да изтръпва от темето, та чак до петите. Кожата му настръхваше, зърната му можеха да режат стъкло.. Милвах грацилния му гръб, а после леко стисках врата му. Сега той бе моята малка мъжка курвичка набодена на масичния ми чеп и аз обожавах да го чукам. Бях нежен и внимателен и властен и мощен едновремено.. а и той ме караше да съм такъв. Хуят ми бе на седмото небе заврян в най-мекия и възбуждащ анус на света. От време на време проточвах по някоя лига за да смажа тясното обръче и пак потъвах в недрата на чужденеца. Клатих го така доста време. Редувахме се в инициативите - ту аз го заблъсквах като локомотив, хванал косата му в длан, а в другата зашепил апетитната бузка на омазаното му дупе, ту той се набиваше назад за да се натъпче в гъза с плът до краен предел и ме гледаше прехапал устни през рамо. Страшно яка кучка беше той! Огледалото срещу нас бе определено много добра симулация. Лъскави от потта, възбудени до краен предел се гледахме един -друг докато го клатя като в порно филм. Хапех врата му и смучех ухото му надвесен като звяр над тялото му, той изплезваше език демонстративно с товорена уста, оставяше слюнка да капе от него, изпъчваше дупе нагоре със събрани бедра и викаше страстно докато помпя изтезаната му хралупа. Явно италианската школа! Почуствах, че тялото ми иска малко почивка, макар възбудата ми да ме непоколебима и да исках да го шибам така вечно. Плувнали в пот, трябваше да поемем въздух. Отпуснах се назад и се облегнах на таблата, разкрачен и дишайки тежко. Лука се извъртя и се просна по корем между краката ми. Усмихнах му се, избърсах чело и казах: - Do you like it? Are you happy how your daddy fucks your hole..? (Харесва ли ти? Доволен ли си как твоето "татенце" шиба дупката ти.. - със самодоволна усмивка гледах замъгления поглед и озареното лице на танцьорчето. - Are you kiddin' me? I've been fucked before, u know, like..many times.. But never been fucked like this, man.. It's like.., you are devastatingly hot! !!(Шегуваш ли се? Знаеш, ебали се ме преди..много пъти.. Но никога не съм бил ебан по този начин, човек.. Просто.., ти си отчайващо възбуждащ!!!) - задъхан ми се усмихваше доволен Лука и ме гледаше с нежност и благодарност. - I like you, fuckin' with you is amazing, really.. I can't get enough.. (Харесваш ми, да се чукаме е невероятно, наистина... Не мога да ти се наситя.. - откровено казах в отговор аз. Той помилва бедрата ми, положи глава на едното за секунда-две, после се надигна и проближи лицето си до пулсиращия върху корема ми мокър хуй. Погледна ме съзаклятнически и така подпрян на лактите си засмука главичката му с горещите си устни. Отново в Рая! Долепи език под него и започна да го засмуква бавно и плавно. - Oooh, yeah! Suck me, baby... (Ооо, да! Духай ми, бебче..) - простенах блажено аз. Лука се засмя доволно с хуя ми запушил устата му и започна ритмично да поема твърдата плът в устата си. Чужденчето засвири блажено, а аз се наслаждавах как интрументът ми потъва и изплува от жадната му устичка, омазан в слюнка. Той мънкаше със задоволство докато ламка тлъстото ми парче, аз също проръмжавах с кеф. Обработваше си ме хубаво като от време на време ме гледаше премрежил поглед. Красивото му лице се спускаше за да осмуче вкуса от кожата на твърдия ми чеп. Пожелах да го обалдая отново. Хванах го за брадичката и го продърпах към физиономията си. Заврях езика си страстно в устата му и той "задуха" и езика ми със същата умелост. Целувките му ме възбуждаха неимоверно много. Всичко ухаеше на куровете ни, на анус... на горещ секс. След като сладко се помляскахме се надигнах и бунах Лука да легне по гръб. Набутах възглавница под кръста му за да повдигна таза му. Той с хвана под сгъвките на крачетата и ги навири. Разкри красивата гледка на разтвореното си дупенце и тежкото му кересте, полегнало до пъпа му. Помилвах топките му, изплюх се на анала му. Той измънка доволен и хвана стоманено твърдия ми кур и го сложи на входа на задника си. голеите му ташаци се повдигнаха от вълнението и аз настиснах. Главичката ми премина стегнатия обръч и след миг потъвах в топлата му хралупа решително. Моите мадури допряха запотената цепка на задника му. Месото му, полуеректирало и едро, тежеше на една страна на корема му. - Mmm, yeah, honey... I like to feel you inside me. Sso..ooo.. fuckin' gooood... (Ммм, да, сладко... Харесва ми да те усещам в мен. То.оолко..ва шибано хубаво е..) - с размазана усмивка и затворени очи простена Лука. Усетих как го изпълвам изцяло, плътно и много дълбоко в него. Започнах да го чукам плавно и мазно. Италианчето застена женствено и се стараеше да отпусне сфинктера си под напора на едрото ми парче, което го пробождаше. Пресегнах се и взех бебешко олио от нощното шкафче. Изсипах доволно количество по хуя си, ануса му, хуя му, корема. Той истена от допира с течността. Размазах олиото милвайки го навсякъде и наново го заклатих. Сега започнах да се хлъзгам лесно в него и той изглеждаше адски секси така лъскав. Патката му бе добила чудовищните си размери и надървена задминаваше нивото на пъпа му, особено така с присвити крака. Какъв красив хуй. Хванах го и започнах да го лъскам в въртене докато завирах хлъзгавия си кур на сантиметър-два под него. Бедрата на курвичката ми лъщяха разкрачени, а крачетата му се вееха встрани. Лука стенеше звучно и влудяващо яко. Поемаше достойнството ми с такава охота и удоволствие.. Красив, лъскав и възбуждащ! Тялото му се гърчеше в екстаз докато разтеглях гъза му и отнася ебане като истинска мръсница! Пуснах изкусителния му чеп и се наведох към него, захапах леко зърната му. Промених леко позицията на краката си, все едно клекнал над тялото му за да мога да променя ъгъла и дълбочината на проникване. Положих ръцете си под дупето му, а той обви бедрата си на кръста ми. Започнах да го помпя мощно и дълбоко, а той зави силно. Простатата му се триеше в главичката ми и сякаш река от смегма се разтилваше межди моя и неговия корем. "Джвак-джвак, джвак...джвак-джвак-джвак-джвак, джвакджвакджвакджвак..." безпомощно мляскаше разтвореното му анусче под напорите на дебелия ми, твърд кур, с който го нижех до корен: - Yeah, yes..yes, yes... Oh...yes, oh...fuck me, fuck, fuck me - yes, baby, like that...fuck me, yes, please..more.. (Да, да, ..да, да... О, ..да, о.. чукай ме, чукай ме, чукай ме - да, мило, точно така... шибай ме, да, моля.. още..) - отекваха стоновете на Лука под мен и огласяха помещението, изпълнено с феромони. Захапах усните му, виковете му се сподавиха докато езикът му лудешки играеше с моя. Вдигнах очи към огледалото срещу мен. В отражението видях сякаш хищник ритуално се храни с жертвата си - две напрегнати красиви тела, лъскави и потни от борбата, във възбуждаща схватка... Мускулите обтегнати, в хармонична симбиоза, адреналин, който сякаш можеш да видиш... Изведнъж нещо ме изкара от унеса ми. Без да усетя Лука се прокраднал пръста си под кръстта ми между разтворените бузи на задника ми и сега навлизаше..в моя анус? Ама..чакай!.. докато се усетя, вече го бе заврял и усещах чуждото тяло в сфинктера си. Беше странно, но не неприятно. Може би факта, че от олиото бяхме целите хлъзгваи навсякъде бе спомогнало на идеята му... Докато се възпротивя, усещането за възбуда от дразненето на простата ми наделя и запъшках от кеф без да усетя. Завряният ми кур в топлия му анус спомогна значително за неимоверното увеличаване на удоволствието,така че, учудвайки дори себе си, не спрях любовника ми. Продължих да го чукам малко по-бавно, а той да шава с пръста си в осквернената ми девствена дупчица. Започна все повече да ми харесва и забързах темпото, което шибах. Лука завираше пръста си всепо дълбоко и виеше неистово от удоволствие. Аз му пригласях докато разпъвам недрата му и хлъзгах месото си в червото му. Со освободена ръка, той я провря между нас и хвана чепа ми под ташаците. Бях в някакъв делириум и му го набивах мощно, дълбоко и го тъпчех доволно. А той на свой ред пъргаво шиеше в гъза ми с пръст, а не след дълго, щом се поотпуснах добави и втори. Лека болка, но огромна възбуда. Курът ми бе станал железен от тази стимулация и аз безмилостно разбивах ануса на кучката ми. Лука викаше силно и сподавено и имах усещането, че така го поря, че чак измествам вътрешностите му. Свикнал с пръстите в гъза си, вече леко се натисках към тях. В един момент, темпото ми стана непосилно за кучкатами да се справя и с това едновремено да чука дупето ми и той изхлузи пръстите си от мен. Усетих хлад отзад.. Наместих се на предходната позиция, хванах краката на италианчето, разкрачени във въздуха, излязох от него, олио и мъзга се иплюха от разтворения му гъз и пак му го наврях рязко. Топките ми шляпнаха силно в него, той изстена и го замлатих бясно. Звуците му бяха нечленоразделни и сподавени вече, беше прибелил очи и нямаше никакъв контрол над тялото си. Екстазът му го беше предал в моите ръце и на моята милост. А аз бях решен да го разглобя от ебане! Целия бях на кур и подхвърлях дребното му телце, измествайки го на леглото с мощни тласъци. Видях, че края му наближава. Курът му, заплашително голям, бе се налял с кръв, зачервен и стоманено твърд и изливаше смегма навсякъде. Хванах го под ташаците и стиснах за да позабавя момента, исках да го чукам още, не ми стигаше.. В един момент реших да не го мъча повече и забързах, колкото тялото ми позволяваше. Като шевна машина шибах разнебитеното му путенцеи нацелвах простата му с пробождането на главичката в тръбата му. Цялото тало на Лука затрепери и разбрах, че ще избухне всеки момент: - You, little horny cunt... Do you want to fill my mouth now..Uh? You want your cum in my mouth..? (Ти, малка разгонена путко.. Искаш ли да ми напълниш устата сега.. А? Искаш ли да се изпраниш в устата ми..?) - полудял от възбуда почти виках аз, гледайки право в мътните му очи. - Y-yye..yes.. Suck..my...dick... E-ee-eat my.. (Д-дд-да.. Лапни..ми..кура... Из-яя-ж ми..) - не успя да довърши той, а аз вече бях се изнизал от халката му превит в скута му и бях налапал тлъстото му месо в очакване на първите залпове. Топките му така се стегнаха, че сякаш отиаха в гърлото му. Мазния му, огромен хуй набъбда чудовищно в устата ми и след миг започна да изстрелва врялата си сперма директно в гърлото ми. Бам, бам..бам... Горещи, силни струи мляко започнаха да пълнят хранопровода ми и едва преглъщах. Италианчето цвилеше със заврян шпек в устата ти и се точеше мощно и продължително, сякаш цяла вечност. Толкова много сперма изхвърли в мен, че едва успявах да смогна да преглъщам. Беше сладка и гореща и въбуждаше. Тялото на момчето се тресеше в оргазъм и той се опитваше да милва косата ми докато се цедеше некотролируемо по езика ми. Най-после комвулсиите се разредиха и мускулите му се поотпуснаха. Преглътнах каквото можах, осмуках всичко от пуслиращия му чеп и се отправих към устните му. Той отвори очи, впери благодарен поглед в моите и потърси моите. Започнахме да се целуваме чуствено и се омазахме със спермата му. Разменяхме останалото непреглътнато от мен количество по езиците си, възбудени и разгонени като животни. Лука галеше цялото ми тяло както бях легнал върху него, мачкаше задника ми и пакета ми и се целувахме лудешки. Аз се надигнах, целунах още веднъж хуя му, изпивайки и последната капка мляко от върха му, засмуках ташаците му, които така доволно изцедих в устата си и теглих няколко езика по разтворената му, зейнала путчица. Целия бях омазан в сперма, олио и пот. Облегнах се отново на таблата и погледнах в огледалото. В краката ми тежко дишаше сексапилно момченце, като газела - фино, спортно, лъскаво и употребено. А аз, като лъв след схватка, властно стоях гол и хуя ми се извисяваше мощно между краката ми. Лука се извъртя по корем и също погледна в огледалото: - You're such a handsome man.. Looking at you like this makes me so horny.. - your look, that huge dick you have, the way you're fucking me.. I want you! (Ти си толкова красив мъж.. Като те гледам така се възбуждам много.. - как изгеждаш, оргомния чеп, който имаш, начина, по който ме чукаш.. Искам те!) - с обожание, нежност и благодарност в погледа каза той и залази към мен. Обърна се с гръб към мен, надигна се, разкрачи се и се подпря с ръце на таблата. Разбрах какво следва. Започна да се спуска и скоро се наниза на зачервения ми кур. Отново потънах в горещото му путе. Започнах да го шибам, като го оставих за кратко да ме поязди сам, за да си взема лек дъх, но, естествено, възбудата и апетитът ми надделяха и не след дълго вече бях позиционирал дребното тяло на танцьорчето върху корема и гърдите си и млатех халката му безмилостно с раздалечени, навирени крака. Пак се изгубихме в диво ебане, опиянени от уесщанията и страстта ни. Курвичката ми бе отпуснал тялото си изцяло върху мен, без да има контрол и стенеше и скимтеше мятайки глава. Аз, от своя страна, порех отвора му с дълги и бързи махове, завирайки омазаната си шланга до диафрагмата му. Топките ми подскачаха, а путката му мляскаше и издаваше "клоп-клоп", разширена и беззащитна. Тлъстото му, полуеректирало парче се мяташе навсякъде от напорите ми, а ануса му пръскаше сокове и мъзга из цялото легло. Милвах напрегнатия, стегнат корем на любовника си, галех зърната му и дебелото му, голямо парче и го шибах неуморно докато и двамата стенехме от неистовия кеф. Възбудата бе в пика си! Нямаше табута, забрани, въпроси и резерви... Бяхме двама човека, станали само секс и желание, похот и възбуда и наркотично зависими от тези усещания и удоволствието! Усещах, че и моят край наближава. Побутнах Лука, той излезе от опиянението си, погледна ме и разбра какво следва. Реши да легне по гръб така че главата му да е между краката ми, но наобратно. Аз клекнах над лицето му, той разтвори бузите на задника ми завря езика си в ануса ми. Оооо, мамка му... Започнах да си бия чекия над гърдите му докато малкото талантливо копеленце глезеше халката ми с прелестния си език. Тръпки побиха тялото ми, приятелн гъдел залази по слабините ми. Лука лочеше гъза ми с охота и милваше мадурите ми толкова яко. Щях да свърша скоро. Дадох му знак, той преустанови лиженето, извъртя се като котка и налапа слама ми лакомо. Започна да смуче лакомо обливайки щедро със слюнката си така или иначе омазания ми от анални сокове и олио болезнено твърд кур. Виеше ми прелестна чекия с две ръце и главозамайващ минет, който никой друг досега не бе правил така добре. Лука лапаше феноменално яко и с изкусните си орални умения ме докара до разтърсващ край. Усетих как първата струя тръгва и изгаря вътрешността на ствола ми. В същото време, малко преди да удари небцето му, красивия минетчия в скута ми някак уцели идеалния момент и чевръсто завря средния си пръст в ануса ми. Удари простатата ми и видях звезди. Извиках от кеф и започнах да бълвам семето си в гърлото на чужденеца. Толкова силен оргазъм, чак бе леко болезнен! Празнех се толковамощно, със спазми в таза, че Лука едва успяваше да не изпусне тресящия ми се, бълващ сперма кур от устата си. Но..момчето беше талант и само гълташе и смучеше доволно съдържанието, което точех в гърлото му, без да изтърве и капчица от мъжкото ми мляко. Цедеше ме с устни и език, гълташе семето ми и внимателно милваше простатата ми, заврял пръст в контрактиращия ми сфинктер. Щом, след сякаш цяла вечност, спрях да пълня устата на момчето си с генетичен материал, той преглътна за пореден път огромното количество и възобнови ритмичното налапване на цялата му дължина. Осмукваше и последната капка, милваше нежно току що изцедените ми ташаци и бавно чукаше гъза ми с пръст. Щом се увери, че оргазмът ми е преминал и не е пропуснал нищо излизащо от семенниците ми, Лука освободи патката ми от меките си устни и тя плясна на корема ми, все още налята с кръв. Внимателно изниза и пръста си от тясната ми халка, облиза и него. Аз се проснах по гръб омаломощен и той дойде до мен и също се отпусна до мен. Бяхме яко омазани и двамата - лъскави, в олио и пот, лицата ни оклепани в сперма, анални сокове... Със сетни сили се целунахме изморени и твърде доволни от такова ебане.. Не ни пукаше, харесваше да ме така мръсни, както се и чукахме - мръсно и без резерви. Не съм усетил как съм припаднал от преумората. Лука също явно. Както сме лежали, така и се събудих. Усетих аромата на сперма по кожата си и в устата си. Баси, колко бе странно, но и възбуждащо. Едва регистрирал първата си мисъл, усетих как хуя ми потъва в нещо топло и мокро. Сведох погледа си и видях рошавата глава на италианчето в скута си.. С ръка потърсих изкушаващата дупка между стегнатите бузки на задника му.. Ех, La dolce vita!
Оценете историята
Виж още
Коментари (3)
1
от Анонимен на 06/29/2024 15:40:20
Имам усещането, че разказът е превод от английски и не е заради пряката реч на двата езика.
2
от Анонимен на 07/02/2024 03:23:49
Простотия, смегмата е нещо мръсно, секретът който сиренясва хуя е смегма. Може би от кура му е капел прекъм. :) Някой би мъжкал за взаимни, дискретни кавали, Варна и региона? [email protected]
3
от Анонимен на 07/03/2024 12:51:59
Не, не е превод разказът. Собственоръчно си го написах, както всички, които съм писал тук. За втория коментар, да - за precum говоря, на български не знам освен предеакулационна течност как се казва освен смегма... А предеакулационна течност е супер дълго за секс разказ, честно... Но, да - това се има предвид. Полека с етикетите ако може, нали..
Напишете коментар
За функционирането си този сайт използва бисквитки (cookies). С използването му, Вие се съгласявате с това. Повече информация