На нуди плаж с чичо Пешо

Анонимен
8/27/2021 8:53:31 PM
5854
4.10 от 10 гласа
Лятото на 199.. година в малък град на Черно море с батко ми бяхме на гости на баба и дядо. Ние живеехме в София, но лятото прекарвахме на морето. Беше лятото след първата ми година в университета. Батко ми е две години по-възрастен от мен, но още от деца много си приличаме и като телосложение и като физиономии. И двамата приличаме на татко, средно високи, широкоплещести и със стегнати тела. Дори хуйовете ни си приличат - малки, със заострени главички и много кожа, която стърчи около два сантиметра напред когато хуйовете ни са меки. Все пак пишките ни са дебели (дори и спаднали). Лятото прекарвахме в ходене на плаж със съседа на баба и дядо, мъж на годините на баща ни, с леко прошарена коса, слаб но със стегнато тяло и леко набръчкано лице, вероятно от злупотреба с алкохол и цигари. Това лято чичо Пешо ни нави да отидем с него на нудистки плаж. Плажът се намираше на запустял, скалист участък от крайбрежието с малка пясъчна ивица, непочиствана от години. По пясъка се въргаляха бутилки от бира, безлкохолни напитки и вода, вестници и ... презервативи. Имаше доста изсъхнали от слънцето презервативи, полузаровени в пясъка. Намерихме що годе чисто място, поразринахме с крака за да го доизчистим и постлахме хавлиите си. Чичо Пешо се съблече и остана съвсем гол. Хуя му висеше върху косматите мъде. Той дръпна с ръка мъдете си и оправи кожичката на хуя си по-скоро несъзнателно по навик. После се обърна към нас и се усмихна. -Хайде, момчета! Няма да ви се цепнат пишките от слънцето. Той продължаваше да се усмихва и да гали с ръка мъдете си. Батко свали шортите заедно с банските си разкривайки малкия си бял хуй и мъдете с къдрави косми под него заедно с черните косми обрасли над основата на хуя му. После свали тениската си и я постави при другите дрехи. Легна на хавлията и ме погледна. Гледах го в очите. Хуя на чичо Пешо не беше много по-голям от този на батко. Събрах кураж. Едно странно вълнение беше сковало мускулите на ръцете и гърдите ми ускоряваше дишането ми и караше сърцето ми да подскача. Свалих тениската и шортите. За момент останах по бански. Батко и чичо Пешо ме гледаха внимателно. Гледах ги в очите докато смъквах надолу банските си. Знаех, че докато ме гледат в очите няма да гледат другаде. Съблакох се и легнах. С времето нещата се успокоиха в мен, пулсът ми се нормализира. Влязохме във водата, закачахме се, качвахме се един на друг по раменете и скачахме назад във водата. Когато излязохме, забелязах че хуйовете на всички се бяха свили много, приличаха по скоро на пишките на момченца отколкото на мъжки хуйове. Всеки от нас дръпна пишлето си надолу и го разтърка за да го постопли. Тогава забелязах, че недалеч от нас се бяха настанили двама мъже. Бяха голи. Мъжете изглеждаха минали тридесетте години мургави и лежаха въху нещо като брезент с камуфлажна окраска. Бяха цигани. Лежаха на не повече от три метра от нашите хавлии обърнати на страна с лице един към друг. Мъжът, който лежеше с лице към мен беше с изрусена коса, но космите на тялото му бяха тъмно кестеняви. Окосмяването на на другия беше смолисто черно. Русият се усмихна и погледите ни се срещнаха. Побързах да отместя поглед в друга посока, но сърцето ми отново взе да се ускорява. Влезнахме още веднъж във водата и когато излязохме, двамата мъже бяха станали от брезента. Големите им отпуснати мъдури висяха мажду краката им като балони с вода, а над тях се спускаха дебелите мургави чепове. Дори виснали бяха видимо по-големи от нашите особено след като току що излизахме от водата. Сигурен съм, че и тримата гледахме на едно и също място. Явно забелязаха, че ги гледаме и се обърнаха. Чернокосият се усмихна и хвана с ръка заголената главичка на хуя си като леко я потърка. Гледах как патките на циганите започнаха да се пълнят с кръв и да им стават. Батко се беше навел и си бършеше гърдите, но надървения му хуй показваше, че е видял какво става. Моя също стана. Хуя на чичо Пешо се беше подул, но продължаваше да виси. Той се чешеше по бузата на гъза. После ни погледна, усмихна ни се и тръгна към храстите отвъд пясъка. Мангалите го последваха. С батко стояхме така докато се скриха в горичката зад високата трева. После любопитството надделя и тръгнахме след тях. Единствена пътечка върху отъпканата трева показваше, че и други са минавали оттам. Когато приближихме гледката ме порази и вцепени. Чичо Пешо беше се подпрял на едно дърво и русият циганин помпаше кура си в гъза му. Чернокосият стоеше пред него. Чичо Пешо се опитваше да налапа кура му, но мангала само го дразнеше и се смееше. Приближихме се. Чичо Пешо застана на четири крака в тревата. Налапа големия кур на русия циганин, а черният клекна зад него и започна да лиже разтворения му гъз. Кура на русия беше огромен, стърчеше пред чичо Пешо и сякаш беше по-дълъг от самото му лице. Когато ни забеляза чичо Пешо изкара кура от устата си се обърна към нас. В този момент чернокосият наплюнчи кура си, намести го на гъза му и започна да му го вкарва. Гледах чичо Пешо в очите докато кура на мангала влезе целия. Чичо Пешо изстена и започна сам да се ебе на дебелия кур. Русият мангал дойде до нас и хвана хуйовете ни в ръце. Клекна и започна да ни ги лапа. После остави моя хуй и засмука само батковия. Ръката му мина под мъдете ми и потърси с пръст халката на гъза ми. Не можех да помръдна. Батко леко изстена и в следващият момент наплюнченият пръст на русия циганин влезе в гъза ми като ме накара да изстена и аз. Беше ми хубаво. Гледах чичо Пешо, който се завъртя на набития в гъза му кур и легна по гръб. Хуя му беше все така полустанал. От главичката му се точеше лепкава капка. Чернокосият изкара кура си от гъза на чичо Пешо и също дойде при нас. Русият изкара пръста си от гъза ми и се изправи пред батко. Накара го да се завърти. Наведе го леко. После клекна и зарови лице между бузите на гъза му. -Не са подготвени - каза на другия като го погледна. Чернокосият се ухили в лицето ми. -Не се бърка -каза на русия - морето е близо. Той ме завъртя, наведе ми и започна да лиже цепката на гъза ми. Усещах как халката ми започна да пулсира. Мангала се изправи, мина пред мен и кура му потърси устата ми. Отворих я. Бях много възбуден. Хванах си хуя. Батко изскимтя. Погледнах към него. Очите му бяха затворени, той мачкаше нервно омекналия си хуй, а русият циганин го ебеше в гъза. Чичо Пешо дойде, клекна пред него и го целуна. Батко отвори очи. -Не си свивай халкичката и ще ти хареса -каза му чичо Пешо. -Заболя ме, но ми хареса, отговори батко и видях че двамата се усмихнаха. Русият каза нещо на цигански и черният отиде зад батко. Русият изкара кура си от гъза му и мина зад мен. Знаех какво ще последва. Чичо Пешо застана пред мен и ме хвана за главата. Усетох как куровата главичка търси входа на гъза ми. Намери я и натисна. Заболя ме, усетих как дебелия кур се плъзна в гъза ми. Все едно лайното ми се връщаше в мен. Постепенно болката отмина и усетих гъдел в мъдете и някъде вътре в мен малко над основата на хуя ми. Чичо Пешо ме галеше по врата. Изведнъж циганинът зад мен започна да ме лашка силно, после спря рязко като залепнал за гъза ми. Усетих как кура му пулсира. Не усещах, но знаех че хвърля спермата си в мен. Изпитах някакво странно удоволствие от тази мисъл, нещо се надигна в мен и избухна в слабините ми. Погледнах се отдолу. Празнех се. Виках от удоволствие. -Отпусни се и викай на воля, момчето ми! каза чичо Пешо. -Най-хубаво е да те наебът. И със сефтето ти напълни момчешката путка със сперма. Мангала, който вече беше изкарал кура си от мен ме плясна по гъза и се изсмя. Продължавах да стоя наведен. Не смеех да се изравя. Гледах батко. Очите му бяха затворени и се опитваше да не залитне от силните тласъци на чернокосия си ебач. Стискаше зъби, но от хуя му хвърчеше сперма. Той се празнеше. Мангалът каза нещо на цигански и напълни гъза на батко със семето си. Батко ме погледна. От очите му течаха сълзи. -Защо плачеш -прошепнах му. -Защото ми хареса - отговори ми той. Мангалите тръгнаха без да кажат нищо. Куровете има бяха леко покафевели по главичките. Бяхме ги изцапали с лайна. Изправихме се. Постояхме така известно време. Имах чувството, че гъза ми е още отворен. Усещах, че халката ми е като надрана и разранена. Не смеех да се пипна. Когато се върнахме на плажа циганите ги нямаше. Измихме се добре. От солената вода ме разранения ми гъз щипеше. За моя изненада вечерта при спомена за случилото се се надървих. Барнах си разранения гъз, спомних си русия циганин и се изпразних спомняйки си как ни еба и тримата, но избра мен да се изпразни.
Оценете историята
Коментари (7)
1
от Анонимен на 8/30/2021 1:29:28 AM
Мммм много искам да усетя игански кур. Който да ме ебе страшно ко. Докато не се изпразни и да ме напълни. С горещата им спермичка
2
от Анонимен на 12/7/2021 6:07:27 AM
Хубаво си е да те напълнят със семе!
3
от Анонимен на 12/14/2021 12:50:18 PM
Дааа върха е. И мен преди доста години ме ебаха на един нуди плаж в Варна. Едно готено ромче ме напълни от всякъде. И му гълтам с удоволствие. За щастие бяхме заедно цяла седмица и буквално се пренесе в квартирата ми и ме скъса от чукане. Често свършва без да се докосна, докато ме пореше с големия си черен хуй.
4
от Анонимен на 1/12/2022 7:11:07 PM
Хубав разказ. Мен в момента ме чука един ром, на средна възраст. Доста е надарен и със секси тяло. Много ми е хубаво с него. Оргазмите са уникални. Май се влюбих в него. Всеки ден ме чука. Гълтам му и свършва в дупето ми. Обичам го. Искам това с него, никога да не свършва.
5
от Анонимен на 1/19/2022 10:40:45 AM
Искам да духам и да ме ебе. Надарен ром. С удоволствие бих му гълтал и ще се празни в дупето ми. От Варна съм. Обожавам да целувам дълбоко с език ануса на партньора.харесвам и турци. Ако някой желае да остави имейл за първоначален контакт тук. Ще отговоря бързо.
6
от Анонимен на 3/9/2022 2:20:47 PM
Пълни глупости
7
от Анонимен на 3/28/2022 11:07:44 AM
има ли някой, който иска да вкара 55 годишен чоевек в правия път? никога не съм го правил с мъж, но много искам голям кур, който да лапам и да ме чука!
Напишете коментар
Въведете кода от картинката в текстовото поле. В случай, че не може да разчетете кода - натиснете бутона за обновяване за да генерирате нов код.
За функционирането си този сайт използва бисквитки (cookies). С използването му, Вие се съгласявате с това. Повече информация