Карина - част 2

06/18/2022 09:21:55
3172
3.96 от 23 гласа
Аз съм Ран. Така ми казват всички мои близки и приятели. Имам прошарена коса, висок съм 190 см. Не съм преуспял в бизнеса но имам високи доходи. Работя като търговски директор в един от водещите клоновете на известна автомобилна компания. Преди много години се разведох. Детето, което имахме остана да живее при майка си. Двамата с детето ми сме много близки и поддържаме постоянен контакт. Беше краят на една слънчева и закъсняла топла есен. Преди четири месеца, преживях една кратка но вълшебна среща, с една омъжена жена, която остави дълбоки следи в мен. Много трудно успях да се “изправя” след тази среща. Опитах с алкохол. Наливах се денонощно – не се получи. Опитах с туризъм. Просто исках да се махна от този проклет апартамент, в който всичко ми напомняше, за онзи проклет уикенд. През летните отпуски пътувах по света. Стигнах до Фарьорските острови, Гренландия, изкачих се до Мачу Пикчу и посетих много други места. Мисля, че това тушира малко онази смазваща сърцето ми болка. Започнах да излизам с приятели, на питие в петъчните вечери. Веднъж, докато се разхождах безцелно по един от булевардите, на този огромен град я видях. Тя бе на задната седалка в едно такси, което бавно премина покрай мен. Вече пушех цигари. Опрях се на сградата до мен и запалих безмълвен цигара, потънал в мисли. Времето, времето не лекува, то само притъпява болките в нас и приспива нашите демони. В една такава, петъчна вечер излязохме приятели, да пийнем по нещо и да се повеселим. Изпих едно малко уиски с много лед, но това не бе моята вечер. Вече все по-често предпочитах самотата в моя апартамент. Станах, извиних се на приятелите ми, спрях на улицата едно такси и се прибрах. Влязох, отворих прозореца за да влезе въздух, спуснах тежките завеси и включих телевизора. Телевизорът осветяваше хола. Играеше Джокович – чудесен завършек на работната седмица. Съблякох се и захвърлих костюма си в единия край на големият диван. Сипах си едно малко уиски с много лед и седнах да гледам тениса, с разкопчана риза и боксерки. Качих босите си крака на малката барокова масичка пред мен. Чух, някъде на улицата да спира автомобил и силното трясване на вратата. “Някой е много ядосан” си помислих и се усмихнах. Позвъни се на вратата. Не очаквах никого, кой ли можеше да е. Станах и отидох да отворя. Когато отворих вратата пред мен стоеше тя – Карина. - Добър вечер - поздравих! - Здравей – отсече тя делово, оглеждайки ме от главата до петите! - Няма ли да ме поканиш да вляза? Прекрачих прага и притворих вратата зад мен. Беше искряща, ослепителна но с някаква едва доловима промяна. Излъчваше някаква дързост и арогантност. Тишината между нас бе оглушителна. - Да разбирам ли, че не си сам – гневно попита, виждайки ме как стоя бос по боксерки и с разкопчана риза. Карина, постави ръка на кръста и втренчи, гневено поглед в мен. - Не съм – отговорих спокойно. - И какво сега – попита дръзко тя и повдигна брадичката си гордо? - Съществуват два логични варианта. Да влезеш и да те запозная с тях, или да си тръгнеш – отговорих аз. - Копеле мръсно, повече от една ли са – избълва и агресивно пристъпи към мен? - Да – отговорих аз. Отворих широко вратата зад мен и я погледнах в очите. Отметна глава настрани, стисна зъби и изсъска: - Нещастнико долен. В оргията ли ме каниш да се включа, тъпако! Тръгна заплашително срещу мен, избута ме безцеремонно с дясната ръка, за да не й преча и премина пред мен с големите си крачки, поради безкрайно дългите й крака. Докато профучаваше пред мен, видях прекрасния й стегнат бюст чашки D да се полюшва. Затворих вратата след нея и я последвах. Потропваше ритмично с високите си токове, на стилните й обувки. Връхлетя в хола, изскочи от там и рязко отвори вратата на спалнята, след това на детската стая, след това на кухнята, акостира отново бясна в коридора, където бях аз. Вихреше се, като тайфун. Втренчи очи в моите. Съвсем небрежно й посочих с глава вратата за банята. - Животно евтино – просъска и със замах отвори вратата? Отидох в хола и седнах да догледам тениса. Тя влезе, застана пред мен и телевизора, разкрачи се, постави ръце на кръста и заплашително почти изкрещя: - Ти ебаваш ли се с мен? - Извинявай, но това ти ли си – попитах аз? - Да, аз съм. Ето в това ме превърна ти нещастнико мизерен! - Къде са онези твои мръсници, къде са, къде се скриха? И спри веднага този противен тенис! Казах веднага! Взех бавно дистанционното, спрях звука, станах спокойно от дивана и тръгнах към спалната. Усетих нейния фин и нежен парфюм, тя присъстваше особено: - Ела. Щом толкова държиш, ще ви запозная. Тръгнах към спалнята и я чух как изсъска зад мен обезумяла: - Курви ще ми води той тук! Пропуснах я да влезе пред мен и застанах на прага, на отворената врата. Застана в средата на стаята, огледа около себе си и изстреля: - Тук вече бях. Не ме лъжи мръснико! - Не те лъжа. Ето, виж, ето там, до леглото, на нощното шкафче, на тази снимка е прекрасната ми дъщеря. А тук, от другата страна, върху другото шкафче пред теб, което е обсипано с дрънкулки…. Карина, след онзи уикенд с теб, аз пътувах по целия свят и от всяко място, където бях, купувах по една дрънкулка за жената, която обожавам и безумно обичам…. По една дрънкулка за теб, от всяко едно място, което посетих. Всичко това е твое. Карина пристъпи към шкафчето и втренчено загледа дрънкулките. Вплете дългите си изящни пръсти, в гъстата си черна косата, олюля се и за миг рухна на пода. Спуснах към нея но тя вече седеше с подвити под себе си крака, удряше с ръце по пода, крещеше и ридаеше неистово. - Чуй, чуй, чуй, чуваш ли, чуваш ли, аз не исках да изпия онези хапчета на другата сутрин! Когато си тръгнах след теб, аз исках да съм бременна от теб, аз исках да имам дете от теб чуваш ли, чуваш ли ме, чуваш ли? - Ти ме промени , ти, ти събуди една друга жена в мен, ти събуди моето самочувствие, аз станах арогантна и високомерна, търсена от мъже, мачках ги, мачках всичките – чуваш ли – ридаеше тя! - Не съм била с друг, чуваш ли! Не съм била с друг! - Боже мой какво съм причинила на теб, защо точно на теб мой миличък, мили мой! - Защооооооо…… аз съм те убивала бавно всеки един ден! - Съжалявам, съжалявам, съжалявам мили мой, съжалявам – в хрипове говореше тя! Карина стана рязко, лицето й бе каменно, строго и студено. Изкомандва ме да мълча, отиде в хола и се върна в спалната при мен. В ръка държеше телефона си. Виждах я как избира някакво име от дисплея, който осветяваше лицето й. Отметна с глава косата си, завъртя се с гръб към мен и постави телефона на ухото си. Чух я да казва делово: - Ало, виж, аз трябва спешно да замина в командировка. Ще се върна в неделя. - Ще ти кажа, като се върна! - Да, ще ти се обаждам! Да, ще пиша! - Целуни децата от мен! - Чао! Хвърли небрежно телефона на спалнята, отиде в хола, взе си чаша от онези широките, отвори фризера и си сложи лед. Взе бутилката уиски от витрината с алкохолни напитки, строполи се на дивана и наля на себе си. Държеше изправената бутилката на дивана с лявата ръка и отпи от чашата. - Какво направи ти – попитах? - Каквото трябваше – отговори тя студено! - Ще остана тук в този апартамент при теб до неделя! - А след тези дни аз отново ли трябва да започна да се наливам с алкохол и да пътувам за да притъпя болката от теб, в сърцето си. Отново ли трябва да оставам безмълвен, когато бавно преминаваш с такси покрай мен, по някой булевард? Виж, това е моят живот, моите емоции, моите сантименти . С какво право вземаш еднолични решения – троснато отвърнах. - Зная – каза студено без да ме поглежда! Замълчахме и двамата, докато търсех кутията с цигарите. - Миличък мой – отрони тя, сълзите се стичаха по бузите й. Запалих цигара и отпих от вече топлото ми уиски. - Пушиш – попита тя? - Вече да – отговорих аз. - Ран, съблечи ме! - Не съм готов – отговорих аз. - Дай и на мен една цигара – помоли тя. Подадох й кутията с цигари и запалката, отидох до отворения прозорец, където допуших цигарата си, потънал в мислите. Загасих я в кристалния пепелник, обърнах се към нея и казах: - Сега ме чуй внимателно и не прави опити да ме прекъсваш! - Виж, ти си в моята къща с моите правила. - За да останеш тук, аз имам три условия. - Първо! - Когато идваш тук в моята къща и прекрачиш прага веднага ще събличаш всичките си дрехи заедно с бельото си в коридора. Ще ги поставяш на пода до входната врата. Ще сваляш брачната си халка и ще я закачаш на окачалката, за да не се отърколи нанякъде и да се изгуби. Няма да докосваш нищо с ръцете си. Гола, чисто гола веднага ще влизаш в банята и старателно ще отмиваш от себе си цялата мръсотия от гнусния, слузест и катранен свят извън тази къща, който е полепнал по теб. - Второ! - Сега ще излезем и ще ти купя колкото поискаш и каквито избереш дрехи, обувки и бельо, от които бутици пожелаеш. Тези дрехи ще те чакат тук, в гардеробът, който избереш. Ангажимента те винаги да са изпрани и изгладен е за мен. Ако някога поискаш да носиш мои дрехи, то просто отваряш гардеробите и си избираш. - Трето! - Никога няма да носиш бельо под дрехите, докато си в моята къща. - Разбра ли ме? - Обичам те – отрони тя смирено! - Хайде сега да излезем и да купим тези неща – казах аз. - Ще купим но не сега. Сега искам твоите дрехи – замислено отговори тя. - Марш веднага в банята, веднага – изкомандвах! Стана и енергично започна да се съблича захвърляйки дрехите си върху един от фотьойлите. Съзерцавах я. Тялото й винаги и секвало дъха ми. Малко, стегнато и повдигнато дупе, тънка талия, която придаваше триъгълна форма на гърбът й, голям стегнат бюст въпреки двете й раждания, изящни ръце и едни безкрайно дълги крака, с малки, нежни колене, а всичко това облечено в една чувствена матова кожа, мека като кадифе. - Дрехите на пода в коридора – моля! Тя се наведе събра дрехите и излезе от хола. На излизане ме попита през рамо: - Ще ме изкъпеш ли? - Да но не сега. Да поръчам ли храна – попитах аз? - Да, моля, ти знаеш какво да поръчаш. Къпа се много дълго време. Влезе в хола и се насочи към дрехите, които бях приготвил. Свали халата от себе си и го захвърли на дивана. Беше изключително грациозна. - Ела, седни на дивана до мен – помолих аз - Виж, искам да знаеш, че не ме интересува, с кого си била – ясно ли ти е. Клекнах пред нея. Разтворих широко бедрата й, тя стъпи на ръба на ниската барокова масичка. Разтворих с пръсти слепените й срамни устни. Входът на розовото й влагалище бе напълно сух. Започнах да я целувам. Лизнах нежно клитора й. Тя бе много напрегната. Продължих. Облизах и смуквах устните на вагината й, поемах клитора й с устни. Прониквах с език в нея. Продължаваше да е суха. Не спирах. Подпъхнах дланите си под стегнато й дупе. Леко мачках с пръсти дупето й. С почуда установих, че бе поставила анален разширител в дупето си. Беше го поставила преди да дойде. - Само аз имам право да правя това – просъсках! - Да, само ти – отговори тя. - Това не се прави по този начин. Искам да знаеш, че аналния лубрикант, който втривах в дупето и вагината ти, е със силно болкоуспокояващо - сега разбираш ли? - Мили мой – отрони тя в стон. Вагината й бе започнала леко да се овлажнява. Докато лижех входа на розовата вагина, леко извадих аналния разширител, от стегнатия анус. Бе купила абсолютно същия разширител, който бях й поставил при първата ни среща, дори със същия щадящ размер. Захвърлих го на дивана. Лижех нейното пуси, целувах нарасналия клитор, стимулирах го с език. Отново бях обвил с дланите си стегнатото й дупе. Лижех и целувах много интензивно всичко. Вагиналните сокове и слюнката от мен започнаха да се стичат по дупето й. Събираха се в дланите ми положени под него. За момент стегна дупето, повдигна го леко и притисна входа на вагината си към моите устни. Лизнах клитора й, проникнах с език в нея и тя кротко свърши, изливайки върху езика ми соковете на тихия си оргазъм. Скочи рязко и смукна езика ми със своите устни. Позвъняване. Храната пристигна. Бях поръчал по-голямо количество. Карина стана и започна да се облича. Прекъснах я: - Искаш ли да отидеш до моя гардероб и да си избереш една от моите ризи и да останеш така, без бельо. Само по риза. Винаги съм те харесвал, когато носиш ризи. - Но ти винаги си уважавал порядките на масата и не зная – смутено отговори тя. - Този ден, като цяло е едно изключение за мен…… така, че …… - отговорих аз. Подредихме храната на масата. Извадих свещи, тя ги подреди и ги запали. Седнахме отново един срещу друг. През разкопчаната риза на моменти се виждаха стегнатите й гърди. Настръхналите й зърна се отбелязваха на ризата. Докато вечеряхме, слушахме новините от телевизора и ги коментирахме. Карина, неусетно започна да ми разказва: - Знаеш ли, ти неволно ме научи на това как да сядам и да се държа на маса – каза тя. - Това страшно много ми помогна в моя бизнес. След онази нощ аз винаги сядах срещу опонентите си. Толкова много неща научавах за тях докато ги наблюдавах. - Ти отключи в мен жената. Ти изгради едно ново, като съдържание самочувствие в мен. - Когато аз си тръгнах, не се качих в асансьора. Имах нужда да вървя и слязох по стълбите. Докато слизах аз знаех че съм бременна от теб. Исках да родя от теб дете. Да имам дете от теб. - Това, за което винаги ще съжалявам и упреквам себе си, е че изпих онези хапчета по-късно, същия ден. Когато месечния ми цикълът спря, временно в следствие от силните хапчета исках да си прережа вените. Когато осъзнах какво съм направила с тези хапчета, исках да се самоубия. Отидох в парка и крещях с цяло гърло. Изпаднах в дълбока депресия. - Поставих си спирала. Исках да бъда с всеки един мъж, който ми се изпречи. - На пътя ми се изпречваха много мъже но аз не бях с нито един от тях. Прегазвах и мачках всички тях. Исках да бъда само с теб. Все по-дълбоко в себе си заобичах само и единствено теб. Престанах да виждам мъжете около мен, не виждах никой друг освен теб. Разбираш ли? - Ти разбираш ли, че всеки път, когато мисля за теб, а това често е по няколко пъти на ден моята вагина започва да конвулсира. Често, така са се овлажнявах, че имах видими мокри петна върху панталоните от скъпите ми костюми. Наложи се да държа в офиса по няколко костюма. Колегите ми си мислят, че аз искам винаги да съм с нови костюми за да съм винаги на ниво. Станах от масата и запалих цигара на отворения прозорец, докато слушах нейния разказ. - Когато осъзнах себе си, станах арогантна, властна, крайно убедителна. Ти изстреля моето самочувствие в небесата и аз осъзнах това. Ти ме бе превърнал в хищник. - Този хищник преуспяваше, покоряваше нови и нови служебни върхове но не бе до теб, не бе с теб. Не знаех, как протичат дните ти. Не лягаше в леглото ти, всяка нощ с теб и не се събуждаше с теб. Не пиеше сутрешното си кафе преди работа, с теб. - Днес исках да те излъжа и да ти кажа, че случайно съм минала покрай апартамента ти и съм решила да се отбия, защото и аз не зная защо. Не! Истината е, че всеки ден исках да хвана такси и да дойда при теб, да избера номера на телефона ти, да ти звънна но аз знаех, че нямам право на това. - Тази вечер осъзнах, че всичко това, което ти разказвам е крайно незначително спрямо неимоверната болка, с която ти е трябвало да живееш всеки един ден. Аз смятах, че просто съм била поредната жена, с която прави секс. Болката, която аз съм причинила на теб. На мъжът, когато обичам и боготворя. Мъж, когото аз съм убивала всеки един ден. Недопустимо е аз да съм причината мъж, като теб да предпочете самотата, за да може да съхрани сърцето си, да е принуден да се бори ден и нощ с демоните в себе си. Хвърлих просташки през прозореца, недопушената поредна цигара, която бях запалил. Отидох до масата, разбутах съдовете с храна пред нея, хванах я за ръка, тя стана, обгърнах дупето й с ръце и я повдигнах, за да седне на масата. Преплете пръстите си зад врата ми. Свалих боксерките си и опрях главичката на пениса си на пулсиращия вход на вагината й. Бавно, много бавно с леки тласъци започнах да прониквам в стегнатата вагина. Целувахме се страстно. Внимателно проникнах с целия дебелия пенис и притиснах входа на матката и плътно. Тя издаде стон, придърпа ме с ръцете си и засмука езика ми. Отпусна мускулите на вагината си и издаде още малко таза си към мен. Движех се в нея бавно и нежно. Имах нужда от тази нежност. Отпусна ръцете си, подпря се с лакти на масата и отметна глава назад в стон. Повдигнах бедрата й и започнах мощно и интензивно, да прониквам и разтягам вагината до скъсване. Изваждах го и рязко го вкарвах отново и отново, до дъно. Усещах как с върха на главичката си смачквам шийката на матката. Легна на масата. Разтвори краката си и стъпи върху двата стола между, които стоях пред нея. Опрях главичката в разтворените срамни устни и поставих дланта си върху венериния хълм. Палецът ми започна гали клитора. Докато го вкарвах наблюдавах как срамните устни се разтварят и обгръщат главичката и ствола. Извадих и рязко го вкарах няколко пъти мощно и плътно. Дланите й стискаха краищата на масата от двете страни на тялото, което се гърчеше в неистови стонове. Чух я как изстена: - Не издържам повече, безумно те желая! Продължих да го изваждам и със серия от мощни, къси тласъци отново и отново да я изпълвам. Обви ме с дългите си кака през кръста и бурно се изпразни върху пениса, но не спрях и продължих с мощните тласъци, които безропотно се поемаха от шийката на матката. Скочи от масата и клекна с разтворени крака пред мен. Хвана ме за дупето и пое масивния член в устата си. Не спираше да поема главичката. Засмукваше я и облизваше с език. Поемаше я отново и отново с дива страст. За миг щях да свърша. Извадих го от течащите й устни. - Още – промълви тя! Обърна се, легна на масата по корема, подпря се с изящните си ръце и разтвори широко дългите крака, стъпили на пода. Вирна тесния си таз към мен и проникнах в нея. Хванах с ръцете двете страни на талията. Тя сваляше все повече и повече таза си надолу, като нанизваше вагината си върху пениса. Аз не спирах да я изпълвам плътно и мощно, до границата на нейното разкъсване. Сви мускулите на входа на влагалището си около основата на пениса. Вагиналните мускули вибрираха безумно върху ствола, който безмилостно се движеше в нея. Тялото й не спираше да агонизира. Изпъна цялото тяло си и с вик отново се изпразни. Не спрях дори за миг. Продължавах да я изпълвам. Неистово стенеше, трепереше и се гърчеше в екстаз. Разтвори още повече бедрата си настрани, като така снижи още вагината си към мен. Целият ствол проникна още по-навътре в нея. Имах усещането, че разкъсвам тясната и гостоприемна, течаща вагина. - Боли, не спирай – изкрещя! Поемаше всеки един от плътните тласъци с тялото си. Рязко стегна всеки един мускул около главичката, която набъбна и с няколко струи изстрелях спермата върху притиснатия вход на матката. Изкрещя, хвана китката ми й и впи изящния си маникюр до кръв в нея. Замря в екстаз. Останах така, докато конвулсираше. Изчаках я да се отпусне и извадих мокрия пенис. Отпусна тялото си върху масата. Дебелия пенис беше разширил вагината, а срамните устни набъбнали. Главата й се отмести към дясното рамо, промълви: - Мили мой, знаеш, че имаш дебел и дълъг пенис, с чудовищно огромна главичка – нали? - Налага ли се да бъда още по-внимателен – попитах? - Невероятен си, а аз обичам теб – отговори тя. - Знаеш, че този пенис принадлежи на жената, която боготворя – нали – отвърнах аз. - Обичам само теб и съм отдала тялото и сърцето си на теб. Запомни това – каза тя! Виж, аз обожавам това, което правиш с тялото ми и не променяй нищо. За мен нашия секс не е просто секс. За мен това е отношение – промълви тя. - Сигурно е така – отговорих за да прекратя темата. - Искам да ти покажа нещо – казах й аз. Взех телефона си и снимах разтворената вагина, от която изтичаха вагиналните сокове, примесени с неимоверното количество сперма, която бях излял в нея. Тя се изправи и седна на ръба на масата. От стягането на коремните мускули сперма и сокове изригнаха по масата и пода. Невъзмутимо се пресегна и взе телефона от ръката ми. - Моля те, изпрати ми я – сега! Искам да мастурбирам докато я гледам, когато съм далеч от теб. И още нещо, не искам да ходя в банята. Искам да усещам спермата ти, да лепне в мен и по бедрата ми. Позволи ми това? Огледа се, взе чашата с уиски и отпи жадно няколко големи глътки. Сякаш за момент успях да доловя присъствието в нея, на онази жена, която обичам. С подскок слезе от масата, наведе се и взе захвърлената на пода риза, избърса само мокрото си дупе. Взе кутията с цигари, подложи другата риза под себе си и седна на големият диван. Запали цигара. Подаде и на мен: - Не, благодаря ти, аз не пуша цигара след секс – отговорих аз. - Уф, все забравям, че ти не си, като другите мъже – отговори онази другата жена в нея. Отпих от чашата с вече топло уиски и я попитах дали иска да си легнем, когато допуши цигарата си. - Да, седмицата беше натоварена – отговори тя. Хванах я за ръка и отидохме в спалната. Стъпваше, като газела. - Недей да лягаш. Моля те, седни и се облегни на таблата на спалнята. Уморена съм, но имам непреодолимо желание сега да се погрижа за теб преди да заспим. Тя се свлече надолу, легна по корем между краката ми и се надвеси над пениса. Обгърна го с изящните си дълги пръсти и започна да го целува. Пенисът много бързо се изправи и вдърви отново в нейната ръка. Бе взела ластика за косата си, прегъна го няколко пъти и го наниза ловко и внимателно в основата на ствола, като много силно го пристегна. Той бързо се изпълни с кръв и нарасна още повече. Образува пръстен с пръсти, с който обгърна основата на главичката. Бавно и внимателно започна да изтегля кожичката на пениса надолу към основата му за да се покаже главичката. Не се получи. Тя бе нараснала неимоверно от нахлулата кръв в него, която се задържаше от ластика. Опита отново и отново - многократно. Кожичката не можеше да премине през набъбналите ръбчета в основата. Обилно наплюнчваше със слюнката си и продължи внимателно да опитва. Пое с шепата на лявата ръка тестисите, внимателно ги притисна, отпусна малко и започна да гали с върха на ноктите в основата им. Настръхнах от удоволствие. Пусна тестисите, надвеси се над мен, целуна ме по устните и прехапа леко долната ми устна. Обви отново пръсти около ствола на пениса. Започна да се движи нагоре и надолу, притискайки по-силно и уверено тънката кожа. Започнах да усещам лека болка, но не спираше да го прави. Постави разтворената си топла длан върху горната част на крака ми. Обви отново с пръсти ствола под основата на главичката, като придърпваше все по-силно тънката кожа надолу. Целуна главичката с устните. Изправи се и рязко впи нокти в крака ми. В същия миг силно издърпа надолу кожичката от главичката и я разкъса от горната страна. Изтръпнах и извиках от неистовата болка. Розовата главичка се показа. - Милият – отрони тя спокойна! Надигна се и ме целуна няколко пъти с език в основата на стегнатия от болката корем. Получих спазъм. Пенисът ми пареше и пулсираше от болката. Посъвзех се. Карина гледаше пениса, издаде приглушен стон и тялото й се сгърчи в конвулс. Изправи отново главата си към пениса, който не спираше да обгръща и стимулира с пръсти. Видях, че по пръстите й имаше кръв. Уверена започна да облизва, стичащата се кръв по пръстите й бавно с език. Внимателно прилепи плътните си устни там, където бе сцепено и течеше кръв. Смучеше кръвта и нежно лизваше с езика си мястото, докато не престана да кърви. Бавно раздвижи ръката си, обвита около ствола заедно с тънката кожа. Карина бе изключително съсредоточена в това, което прави. Заболя отново и отново, при всяко нейно движение. Въпреки тези болки, пенисът не спадаше поради нахлуваща кръв, която се задържаше от ластика стягащ основата. Не спираше да свличаше все повече кожата надолу и надолу към основата му. Болеше много. Отново потече кръв но тя не я спря. Остави я да тече. Продължи да го съблича и облича интензивно, въпреки болката и стичащата се кръв по пръстите й. Всичко в мен крещеше от болка и желание. Всичките ми сетива бяха изострени до краен предел. Кожата от ствола вече не свършваше под ръбчетата на главичката, а понадолу. Това ново състояние на моя пенис ме изпълни с желание по неясен за мен начин. Вече не болеше толкова силно, но много пареше. Пое отново огромната главичка с уста, без да я засмуква и така започна да се движи. Усещах да гали с нежната лигавицата на устата главичката, отделяйки много слюнка. Обви отново пръстите си около ствола и го стисна нежно, но по-силно и уверено. Започна да движи ръката си нагоре и надолу докато главичката ми пулсираше в устата й. Извади я и усетих, как наниза втори ластик но този път в основата на главичката, там където винаги преди това се събираше кожата ми, когато го забелвах. Главичката видимо нарасна още повече. Имах чувството че всеки момент ще експлодира от притока на кръв. Виждах, как наблюдаваше с искрящите си очи този нов дори за мен пенис. Никога не бях виждал главичката си толкова огромна. Седна с дупето върху преплетените си крака, хвана ствола с отворени длани и промълви: - Ооооо не! Пусна ме и сгърчи тялото си в стоновете на своя оргазъм. Взех го в ръка и започнах да мастурбирам бавно, наслаждавайки се на нейния оргазъм. Когато се съвзе, пресегна се, взе бързо телефона си, отмести ръката ми и засне всичко това, след което захвърли телефона нанякъде. Наведе се и започна страстно да го целува. Поемаше и засмукваше с устата си с тази чудовищна главичка и я обливаше със слюнка. Не спираше да я засмуква и стимулира с език. Поемаше пениса, колкото бе възможно. И двамата знаехме, че вече е невъзможно да проникне в гърлото. Даряваше ми цялата си нежност. Не зная колко време продължи. Времето бе спряло. Карина видимо нямаше никакво намерение да престава да го прави. Аз вече не можех да сдържам оргазмът си. Усети това, махна впилия се ластик, който бе поставила в основата на главичката. Обви с длани дупето ми, подпря се на лакти и се надигна леко. Устните й бяха точно срещу пениса. Пое дълбоко въздух и ме пое. Натисна с главата си главичката, която се бавно се хлъзна и малко проникна в гърлото й. Усещах как то се отпуска и разширява в спазми, които събраха раменете й напред. Бавно я извади. Всичко бе прогизнало от гърлени сокове и слюнката, оцветени в аления цвят на засъхналата по него кръв. Започна да го прави отново, но успяваше да поема само част от главичката. Не спираше да го прави. Гърчеше тялото си. Извади го, изчака няколко секунди за да премине желанието ми да изригна и тихо промълви: - Помогни ми! Изправи се, изпъна ръцете си от двете страни на краката ми и се подпря с длани на леглото. Продължи да го поема в устните си и да го стимулира. Направи няколко безрезултатни опита да поеме цялата главичка в гърлото си. От устните й непрестанно изтичаха гърлените й сокове и слюнка. Хванах с длани главата й, вплетох пръсти в гъстата й черна косата. Тя го целуна и изпълни целите си дробове с въздух. Засмука го внимателно и го насочи с езика си към гърлото. Притиснах главата й леко надолу. Тя не се съпротивляваше . Главичката премина и започна да приплъзва в гърлото все повече и все по-дълбоко. Проникнах дълбоко в гърлото й с целия този твърд пенис, който зверски ме болеше. Тя натисна още малко с главата си до основата на ствола и го захапа със зъбите си. Целият бе в нея. Получи силни спазми в разтегнатото гърло, сви раменете си напред но не го извади. Изригнах спермата си с няколко силни струи. Повдигна глава, извади го в кашлица и спазми. Преглътна спермата с малкото останал въздух в дробовете си. Изправи се пред мен на колене, подпираше се с длани върху бедрата си и пое няколко пъти дълбоко въздух. Дишаше много учестено. Сведе глава надолу. Черните коси се спуснаха пред красивото й лице. Разтвори бедрата си и с пръстите на лявата си ръка разтвори срамните устни. Проникна със средния си пръст във вагината. Коремните й мускули вибрираха непрекъснато. Навлажни върхът на пръста си и погали клитора. В същия миг, в който се докосна изскимтя. Цялото й тяло конвулсираше. Оргазмът в нея отшумяваше бавно. Между падналите над гърдите й черни коси се показваха малките набъбналите розови зърна. Тя вдигна глава, косите й се отметнаха, погледна ме с топлите си очи и каза: - Сега отново мога да бъда жената, с която ти се запозна! - Добре дошла – отвърнах! Карина легна до мен, постави глава на гърдите ми и ме обгърна с ръка. - Благодаря ти, че изтърпя онази другата жена в мен тази вечер! - Струваше си – закачливо отвърнах. - Еееееей, ще те ухапя – жизнено отвърна с усмивка. - Аз не бих могъл да обичам другата жена в теб. С нея бих могъл само и единствено да правя еднократно секс. Така, че приеми онова нещо на масата в кухнята, тази вечер за изневяра от моя страна. Нея просто я изчуках стандартно. - Ах ти мръснико такъв, няма да ти простя, че така стандартно я изчука – отговори смеейки се тя! - Онази умора натрупана от работата ми отшумя неясно – продължи Карина. Умората ми от това сега е много приятна за мен. Не чувствам челюстта си, а тялото ми продължава да е възбудено. Ако ти имаш сили, след всичко, нека отидем хола. Искам да бъда с теб всяка една секунда. - Имам сили. Предложих ти след вечеря да си легнем, защото умората в теб бе видима. Надявах се онази жена бързо да заспи, защото не исках отново да правя секс с нея. - Аз вече имам в себе си от твоята сперма – с палав поглед каза тя. Сега искам да отида в банята и да се изкъпя, а след това да се облека с твоите дрехи…… без бельо. Аз зная, че ти ще изчакаш аз да вляза под душа преди теб, но сега искам от теб ти да отидеш преди мен. Всъщност би ли ме отменил в подредбата на масата и да вечеряме. -Разбира се, че ще я подредя но не вместо теб, а за теб. Отидох и се изкъпах. Разгледах пениса си. Бе друг. Главичката ми вече не бе покрита с онази тънка кожа, която сега бе цепната. Беше забелена и много чувствена, дори обливащата я топла вода я дразнеше . Видях, че наистина беше се сцепила отгоре. Ципата от долната страна на главичката, продължаваше да придържа тънката кожа на пениса. Чух почукването на вратата. - Да – отговорих. Тя отвори вратата и застана гола, с тялото си на газела прага. - Виж, аз цялата съм лепнеща от моите и твоите сокове. Това е много приятно за мен, но ако аз седна такава пред теб на масата докато вечеряме съм уверена, че няма да е приятно за теб. - Ела, влез – промълвих аз. Тя влезе под душа при мен. - Ран, какво ти е? - Нищо, просто никога не бях виждал мокрото ти тяло - Не, не е това. Какво ти е. Аз не отговорих. Погледна ме и коленичи пред мен. Пое отпуснатия ми пенис в шепата си, огледа внимателно и го целуна нежно. Изправи се, прегърна ме, повдигна се на пръсти и под ромоленето на водата, прошепна в ухото ми. - Аз зная какво направих. Зная, че много те боли. Направих го заради теб. Един ден ще ме разбереш. Целуна ме и излезе. Точно тази увереност в тази жена ме грабна, когато се запознахме и вечеряхме за първи път в онзи ресторант. Облякох другия халат не спрях водата, исках банята за нея да е затоплена и отидох в хола. Карина стана бързо от дивана, остави чашата с уиски на бар плота и ме целуна. Отиде да се къпе. Подсуших се и се облякох. Заех се с подреждането на масата. Смених свещите с нови и ги запалих. Пуснах отново тихо музика. След миг тя влезе, погледна масата и отрони: - Боже, колко си мъж! Благодаря ти, че отново си пуснал музика! Погледнах я с почуда, замълчах. Облече моите дрехи и пристъпи към масата. Дръпнах стола й, тя седна и аз го прибутах леко към масата. - Благодаря – каза тя! Започнахме да вечеряме. - Кажи ми защо така неочаквано се изтърси на вратата ми тази вечер – питах аз? - Ти не разбираш ли, че след, като си тръгнах, за мен всеки един изминал ден се превръщаше в кошмар . Имаше сутрини, в които не исках да се събуждам, защото предстоеше поредният ден без теб. И това трябваше да продължи цяла една година, до последния петък на следващия юни. Това беше лудост! Дните се заизнизваха един след друг. Ти не позвъняваше. Изтеклите месеци укротяваха бавно, демоните в мен. Позвъни се на вратата. Беше малко след десет часа. Карина подскочи и стъпи с краката си на стола, захвърли кристалната чаша с уиски на пода и обгърна с ръце бедрата си. - И все пак си поканил курви - нали. Тръгвам си, няма да участвам в твоите оргии. - Идея си нямам за какво говориш – отговорих аз. - Мога ли да видя кой звъни – попитах? - Върви да отвориш и си прекарайте чудно, най-прекрасно – изстреля тя. - Все пак да отворя – а? - Отваряй бе, отваряй… Станах от масата и отидох да отворя вратата с любопитството, кой ли можеше да е в този късен час. Отворих, бяха моите приятели. Подпийнали и весели с бутилки алкохол в ръце. - Ран, ти си тръгна по никое време и ни изостави. Решихме, че не е редно да си без нас, все пак тази вечер – смеееха се те. Милите, просто не са искали да съм самотен за пореден път. Поканих ги разбира се. - Нахълтвайте в хола, пияндури такива и се разполагайте. Те влязоха шумно и весело през вратата. Докато затварях външната врата, долавях как всеки един от тях замлъкваше, когато влизаше в хола. Карина продължаваше да обгръща сгънатите си крака на стола и ги наблюдаваше, като подплашен звяр. Погледнах тях, строени като войници, погледнах нея. - Ран, това е една много красива и стилна жена – каза Матис смутено. - Сега разбирам, защо си я криел от нас – продължи той. - Момчета, приятели мои, това е жената, която обичам и боготворя. - И още нещо. Тя е много чувствена и нежна жена и ще изисквам от вас да сте много внимателни и деликатни, в отношението ви към нея. Тя е семейна, но това не променя нищо от това, за което ви помолих. Ако някой от вас се отклони от това, което казах, своевременно ще напусне моята къща. Всички виждаме, колко е красива, нежна и крехка. Отсъствието на такт към нея ще бъде наказано от мен своевременно. Всички вие знаете, че съм с черен колан по Айкидо. А сега ми дайте две минути, да събера стъклата от чашата ето там, която бутнах от масата, когато станах да ви отворя. Междувременно се разполагайте, както винаги. Карина повдигна веждите си, отвори широко очите си, погледна ме каза: - Айкидо! Сега разбирам защо така спокойно ме покани на онази среднощна разходка – дивак! Всички освен нея прихнаха да се смеят. Тя бе смутена и продължава да притиска към себе си дългите си крака. - Наистина ли те е поканил на такава разходка.? Ха-ха-ха , просто е бил нервен и е чакал някой да ти намигне, за да го набие – пошегува се Паскал превивайки се от смях. Докато аз събирах стъклата от пода, Карина стана, отсервира храната, старателно избърса масата и сервира останалата част от поръчаната храна. Сложиха бутилките с алкохол на масата. Седнаха на масата, който и, където намери. Те не спираха вече подпийнали да се шегуват и забавляват. Всички бързо намериха общи теми за разговор с Карина. Смееха се и постоянно разказваха вицове. Бях забравил колко широка и мила бе нейната усмивка с двете едва доловими трапчинки над краищата на горната устна. В един момент, Карина каза: - Момчета, от вашите шеги ме заболя челюстта да се смея – и ме погледна игриво. Вечерта протичаше весело и в закачки, докато Матис не отсече: - Хайде, време е да си ходим. Всички станаха, Карина дойде до мен, прегърнах я и така изпратихме моите приятели. Затворих вратата. Карина се опря на нея с гръб. - Аз не съм твоята курва и никога няма да бъда, ясно ли ти е – каза яростно! - Ти и курва, я моля ти се? - Искаш ли да ти покажа, че съм? - Тръгвай си веднага! - Няма! - Тогава отивай да спиш в спалната. Аз ще спя на дивана в хола – отсякох! - Ще легна там, където ще легнеш ти – каза тя. - Ако легнеш с мен ще те наеба, като курва. - Аз не искам да съм твоята курва. - Не разбирам. Какво се случва – попитах аз? - Ревнувам те от всички – отговори тя. - Хайде да лягаме – отговорих. Хванах я за ръка и я поведох към спалната. - Ще ме ебеш ли, като курва – попита тихо тя. - От теб зависи – отговорих многозначно. Легнахме и я за завих със завивките, трепереше. - Моля те, никога не ме еби, като курва – отрони тя. - Благодаря ти, че ме запозна с приятелите си! - Ти не си курва! Дори и мръсница не си. Ти си на светлинни години разстояния от тези понятия. В този момент ти си една слаба жена, готова на всичко. - Зная! Зная, че и ти си бил слаб пред мен. Мразя и ненавиждам жената, която ще бъде с теб в твоя живот. Искам да знаеш, че ще й стоваря всички злини на света. Ще я смачкам! - Даваш ли си сметка, че след тези твои думи вече няма да има прегради между мен и теб. - Да! - Това ще разкъса на хиляди парчета моят и твоят живот, не разбираш ли – попитах? - Ти си длъжен да ме откриеш в следващия живот – каза тя? И в във всяка следваща епоха. - Зная! Прегърнах я. Карина трепереше в ръцете ми. Прокарах едната си ръка под главата й, и обгърнах нейната длан с моята. Усещах ритъма но сърцето й. - Ран, аз…. - Тихо, тихо, замълчи! Тя се отпусна и заспа в ръцете ми. Аз не можех да заспя и отидох в хола. Легнах на дивана и загледах някакъв филм. След около час, чух босите й стъпала да шляпат в коридора. Влезе, намръщи се от светлината на телевизора. Отиде и пи вода, много, много вода. Къде събра цялото това количество в това крехко тяло. - Чувствам се толкова отпочинала и толкова свежа. - Колко съм спала. Отново ли цял ден? - Не, малко повече от час – отговорих! - Странно – учуди се тя! Легна между краката ми, опря се с гръб върху гърдите ми и загледа филма с мен. След двадесетина минути се обърна, легна с лице към мен, целуна ме и каза: - Обичам те! Целувахме се дълго. Тя обичаше да засмуква езика ми и да си играе с нейния, докато е в устата й. Целувах я по шията, по рамената й. Тези прекрасни гърди, опитвах се да ги обгърна с длани, галех нежно и внимателно. Усетих забравената болка в пениса ми, докато той не се наля с кръв и не се вдърви. Заболя. Плъзнах ръка и погалих пусито й. Разтворих го с два пръсти и проникнах със средния си пръст в нея. Започнах да галя нарасналия клитор. Карина стенеше в ръцете ми. Дишаше учестено, повдигаше гърдите си пред устните ми, които аз не спирах да целувам. Завъртях я на дивана по гръб и легнах върху нея. Карина сложи длани на гърдите ми и отрони: - Недей, ще те боли. - За нас двамата болката е наш спътник – отговорих многозначно. - Аз съм родила две деца и зная, че съм широка там долу. Ще се отпусна максимално и ще опитам да намаля болката ти. - Твоята вагина е точния размер за моя пенис. - Не ме поучавай. Аз зная, по-добре от теб самия, кой е нужния ти размер. Карина обви ръцете си около мен. Притисна ме и отметна с въздишка главата си. Пенисът ми бе опрян на входа на влагалището й. Тя разтвори краката си и си отпусна. Соковете й навлажняваха опряната главичка. Бавно и в очакване на болка, започнах да прониквам в отпуснатата вагина. Тънката кожа започна бавно да се свлича от главичката, към основата на ствола. Болеше ме много. Тя изстена но не помръдна. Вагината потръпна в миг, но Карина веднага я отпусна. Притеснен се опитах да го вкарам още малко. Получи се. Независимо от моите очаквания, болката не се усили. Тя стискаше силно ръцете ми и впиваше маникюра си в тях, без да се движи. С последни сили успя да задържи страстта си. Натиснах още малко в препълнената със сокове вагина и потънах в нея. Не усещах онова силно притискане на мускулите, а само допира до лигавицата. Натиснах още и избутах шийката на матката навътре, за да направя място и да вляза целия. Тя изстена отново, но не помръдна. Стоновете й се учестиха но не потрепваше. Изчаках за секунда и бавно го извадих. Болката намаляваше. Понечих отново да проникна но тя ме спря с ръце. Не бе в оргазъм, но тялото й конвулсираше. Успокои се и отпусна отново, хвана с ръце таза ми и ме придърпа към нея за да проникна. Проникнах без да отчитам болката. Пенисът ми сякаш бе станал по-чувствителен в следствие от вече по-заголения ствол и започнах да се движа интензивно в нея. Карина бе потънала в стонове, хвана с ръце главата си и изскимтя. Не потрепваше нито един мускул в течащата вагина. Продължих. Неконтролирано изстрелях топла сперма в нея, но това не беше моят типичен оргазъм. Тя го усети, хвана ме за рамената и впи устни в моите. От спермата, вагината бе още по-хлъзгава. Това намали болката и започнах по-интензивно да прониквам. Чуваше се онзи звук от шляпане. Пенисът рязко надебеля, главичката настръхна и започнах да се изпразвам, дълбоко в нея. Струите сперма бяха многократни и по-силни от преди. Движех се в отпуснатата вагина безмилостно. Сперма и вагинални сокове, започна да изтича от вагината, при всеки мой плътен тласък. Когато го извадих, тя скочи енергично, хвана с шепа мокрите тестиси и пое с уста мокрия пенис. Осмукваше и преглъщаше старателно, всичко до последната капка. Облиза с език останалите капки по устните си. Постави ръка на бузата ми и ме целуна. - Не свърши – измрънках аз. - Не исках да те боли. Бях максимално концентрирана в това да контролирам и отпускам мускулите на вагината. - Ти си повишила чувствителността на пениса ми – казах аз. - Така по-често ще получавам желаната от мен твоя сперма – нали? Стана, не отиде до банята. Бе някак си по-жива и пъргава. Сипа уиски и седна с чашите до мен на леглото. Разказвах й за моите пътешествия. За местата, които съм посетил. За това как задочно в мислите съм разговарял с нея. Бавно и с равен глас, Карина започна да разказва за себе си,. - Когато осъзнах промените в мен, след онзи наш уикенд и, че ти си причината аз те ненавиждах. Тогава смятах, че никой няма правото да прави това. С времето укротих тези демони в мен. Започнах да търся отговорите, на това как и защо ти промени мен. Първо потърсих причината в секса. Ти деликатно отклони тогава въпросите ми за нашия секс и твоите техники и аз започнах да чета и да се образовам. Търсех в интернет материали за всичко, което тогава ти прави с тялото ми. Четох дни наред. Четох за дълбокото гърло и колко е опасна тази практика за мен. Четох за аналния секс. За техниката на акта, за това колко опасен е, както за мен, така и за теб, когато не се спазват правилата. Само с теб, когато съм в оргазъм често изстрелвам струя сокове навън. Научих, че това се нарича скуирт. В онази нощ аз мислех, че ти просто ме изчука в дупето, като всеки уважаващ себе си мъж. - Имаше проблем – отговорих аз. - Ужас! Колко голям – подскочи тя? - Спокойно, взех навреме антибиотици и нещата се оправиха, всичко е наред. - А ти, защо след, като си научила в последствие какви проблеми може да има си купи същия разширител и днес бе с него? - Защото проучих всичко необходимо за аналния секс и мерките, които трябва да се предприемат преди това, които да не застрашават теб. Бях в командировка в друга държава. Открих там един професор, който бе светило в областта на бактериологията. Заявих му, че искам да правя анален секс с моя партньор и очаквам от него да ми разясни, съществуват ли и какви мерки мога да предприема така, че да не навредя на здравето му. Той моментално ми направи тестове за хепатит и спин, хламидии и за други болести. Бяха негативни разбира се. Аз бях спокойна, защото винаги съм вярвала в теб. Професорът ми изнесе дълга и изчерпателна лекция. Платих му колкото поиска и си тръгнах. Научих се как да промивам ректума си и как да го дезинфекцирам. Преди десет дена аз взех решение днес да дойда при теб. Не издържах повече без теб. Всяка сутрин преди да тръгна към офиса и вечер късно промивах и дезинфекцирах ректума си. Дори държа дезинфектанта в дамската си чанта. - Благодаря – тихо отговорих и я целунах по косата! - Научих, че това твое невероятно проникване, с твоята длан в моята вагина се нарича фистинг и колко видове фистинг има, но и какви разкъсвания и трайни поражения е можело да доведе това за мен. Ти ми бе направил пълен фистинг, който тогава ме изстреля в друга галактика и изпитах най-силния, дълбок и продължителен оргазъм - Би ли искала отново да изживееш този оргазъм – попитах аз? - Разбира се! И искам да те помоля да го направиш, дори няколко пъти, този уикенд и максимално да ме разшириш без да се притесняваш ако разкъсаш вагината ми. Имам причина за това. Но искам да знаеш, че след този уикенд никога повече няма да можеш да го направиш. - Защо – попитах аз! - Защото така! Аз вече съм взела решение. Това все пак е моето тяло – нали? Не я попитах какво решение е взела, Замълчах и я оставих да продължи разказа си. - Мислех си, че е било просто секс. Стъпка по стъпка аз разбирах, колко много си ме пазел. Много по-късно разбрах, каква чувствена емоцията е било за теб, за да си позволиш, да направиш всичко това с мен. Едва днес разбрах за обезболяващия ти лубрикант и колко премерен и внимателен си бил с мен. След всичките тези месеци, в една късна вечер, в една хотелска стая, при една моя командировка аз прозрях отговорът – той винаги е бил пред мен. Това не е секс, това е отношение на мъж към жена. Мъж, който е безумно влюбен в тази жена. Това е израз на неговата любов. Днес, след твоя лаконичен отговор и онези дрънкулки аз осъзнах колко дълбоко в себе си ме обичаш. Днес разбрах каква егоцентрична визия съм имала за случилото се между нас. Аз съм мислела само са за себе си и своите емоции. Докато рухвах на земята, аз взех решение. Не ме питай, няма да ти отговоря. - Зная, че няма да ми отговориш – отговорих. - Ще го научиш, когато преценя. Но няма да е никак скоро. Стана от леглото и направи пред мен пирует с изящното, като на газела тяло. Косата й отхвръкна настрани. Карина сияеше. - Еееееей - засмя се тя. Ти няма ли да правиш секс най-сетне с мен? Не ти ли харесва тялото ми – а? Виж колко е гъвкаво? – и направи шпагат върху мекия мокет. - Ти можеш да правиш това – шокиран попитах аз? - Аз мога да правя много неща – отговори смеейки се. - Но с теб двамата сме големи сме нещастници, тази вечер – и отметна главата си назад. - Мен ме боли гърлото, челюстта ми е разчекната а ти си с нова болезнена пишка – и продължи да се смее. - Никакъв секс с теб – отговорих закачливо! Цялата лепнеш от засъхнала сперма. Кимнах с глава към дамската й чанта и посочих с пръст в посока на банята. - Перверзник - засмя се. Отиде до дамската си чанта, взе аналният дезинфектант и каза: - Ела да ми отвиеш слушалката от подвижния душ. Когато излязох от банята видях, че не в хола. Карина бе изгасила осветлението, телевизора и музиката. Беше тихо в цялата къща но аромата и усещането за нейното присъствие витаеха навсякъде. Влязох в спалната, тя се бе облегнала на таблата на леглото, държеше в ръка снимката на дъщеря ми и пушеше цигара: - Зная, че в спалната не се пуши. - Не се пуши, но вече ти си стопанката на този дом, така, че ти преценяваш – отговорих! - Искам да ме запознаеш с дъщеря ти – отсече рязко. - Само ако ми обещаеш, да я пазиш и закриляш – отговорих. - Това е в основата на тази моя молба – отговори убедително. Отворих гардероба, избрах си едно сако, риза, панталон, бельо, чорапи, които хвърлях на спалнята и започнах да се обличам. - Къде отиваш – сепна се тя? - На разходка. - Ще се забавиш ли? - Не зная. - Ще биеш ли някого? - Карина. Паскал се пошегува тази вечер. Няма да бия никого. Айкидо е бойно изкуство, в което няма нито един удар. Това е бойно изкуство, основано на множество захвати и ключове, които имат за цел единствено да възпират противника, използвайки неговата агресия, за максимална защита на отбраняващия се. Поради тази основна причина, Айкидо е не само бойно изкуство, а философия. - Ще те чакам – отрони тя. Не отговорих. Облякох се, взех ключовете от апартамента и излязох. Разхождах се из пустите квартални, мокри улици от есенният дъжд, който беше валял. Спрях едно такси: - Мосю – накъде да карам? - Към центъра. Движехме се по булевардите изпълнени с хора, всеки със своята съдба, желания, стремежи и мечти. Помолих го да спре: - Искам да изпия, тук едно кафе. Бихте ли ме изчакали – оставих пари. Качих се отново в таксито, прозорецът на вратата до мен бе свален до половината. - Моля, откарайте ме на този адрес. - Мосю, пушите ли? - Да. - Забранено е, но за Вас тази вечер е разрешено. - Благодаря – запалих цигара и замислен издишвах димът през прозореца! Прибрах се. Пълна тишина и тъмнина. Усещах присъствието й. Не знаех, къде е. Нещо дълбоко в мен желаеше тя да е тук и да не си е тръгнала. Влязох в тъмния хол и я видях. Карина бе седнала напълно гола в далечния край на дивана със сгънати пред гърдите си бедра, опряла брадичка коленете си. Нервно полюшваше тялото си напред и назад. Очите й отразяваха уличното осветление, което проникваше през прозореца. До нея стоеше препълнения пепелник от цигарите, които бе изпушила. Очите й бяха напрегнати, уплашени, очакващи. Взех една от бутилките с алкохол, които бяха останали на масата и отпих една голяма глътка. - Утре ти и аз ще обядваме с дъщеря ми в един часа. Тя е пораснало момиче и доста по-умна от връстниците си. Смея да твърдя, че това е от мен. Ти ли ще й кажеш или аз? - Ти нямаш място в един женски разговор – плахо отговори тя. - Но ти си имаш своите деца, съпруг , своя живот и отговорности. - Това не те интересува. - Тогава ти били ме запознала с твоите деца – и отпих от бутилката отново. - Те са момчета, близнаци – отрони тихо тя. - Това не променя нищо? - Един ден ще те запозная. - Но ти искаш всичко от мен и моя живот – а дали ще ме запознаеш с тях, някога, дали и кога е неясно? - Ран. Аз искам да бъда стопанката на всеки един твой дом и да пазя този дом, да пазя моите и твоите демони. - Аз имам една дъщеря, един живот, и един дом. - Аз не искам само теб, аз искам всичко от теб, аз искам да присъствам в твоя живот. - А твоя живот? Какво си намислила? Не ми отговори. Трепереше и не сваляше очи от мен. - А ако някой ден в моя живот се появи друга жена? - Казах ти, ще я смачкам и прегазя така, както само аз умея. - Заплашваш ли ме. - Не. Обичам те безумно! - Обичаш ме сега, а утре? - Аз съм на 41 години и съм в състояние да отговарям за своите чувства и емоции. - На 41? С това твое тяло на газела и изваяно лице? Не ти личи! - Мръсник! - Още дълго ли ще стоиш така свита в края на дивана! - Ран, страх ме е! - Мен също ме е страх! Отидох до бароковият шкаф с много чекмеджета. Отворих едното и взех резервните ключове от апартамента. Върнах се при нея, разплетох ръцете й, отворих дясната й дланта и поставих в нея връзката с ключове. Карина сведе уплашения си поглед към отворената длани, скочи върху дивана. Очите й искряха. Наведе се, целуна ключовете, притисна ги към сърцето си и с така наведена глава промълви тихо: - Моят мъж! - Сега вече можеш да идваш винаги, когато пожелаеш – отвърнах! - Винаги когато пожелая – плахо попита? - Винаги, когато пожелаеш! Пъргаво стана от дивана и прибра ключовете в елегантната си дамска чанта и я затвори. Едва сега забелязах, че е Louis Vuitton. Никак не се учудих. - Не ми се спи – каза тя. - Кой ти е казал, че ще спим? - Искам да се изпишкам, много стисках докато те чаках – отрони тя. - Имаш ли нужда от помощ. - Да! Отидохме в тоалетната. Тя седна с изящното си тяло. Клекнах пред нея и плъзнах дясната си длан между краката й. Разтворих с пръсти срамните й устни. Тя ме хвана за врата с длан и прилепи устни към моите. Целуваше ме и усещах как топлата струя шуртеше между пръстите ми. Наведе се над ухото ми и прошепна. - Ран, никой мъж никога не ме е изпишквал. Измих ръцете си и я оставих в тоалетната. Отидох в хола и легнах на дивана. Заспал съм. Усетих как ме завива. Не отварях очи но я чух, как дълго пи вода. След малко се върна, легна пред мен, притисна тялото си към моето, а дупето си до пениса ми. Прегърнах топлото й тяло и така сме се унесли в сън. Не зная, колко време сме спали но усетих как ме галеше с пръсти по лицето. Отворих очи. Очите й бяха срещу моите. - Моят мъж – промълви. Тялото й потрепваше. Впи устните си в моите. Чух я да прошепва в ухото ми: - Прави с мен сега анален секс – моля те! Целунах я по пресъхналите устни. Станахме и тръгнахме към спалната. Пуснах ръката й и се върнах да взема аналния лубрикант. - Не търси лубриканта. - Защо? - Изхвърлих го в кофата за боклук заедно с моя и твоя анални разширители. - Защо – попитах? - Защото искам моята и твоята болки да се слеят. - Без лубрикант, болката ще нетърпима за теб – отвърнах. - Без лубрикант! Искам да изпитам тази болка от теб! Искам да споделя с теб тази болка. Не зная колко много ще боли, но зная, колко много ще ме разпънеш. Когато стигна до леглото, легна по корем върху него, изви в грация тялото си и застана на колене, на края на леглото с малкото стегнато дупе към мен. Застанах прав зад нея. Тя се наведе напред, положи глава на спалнята, протегна ръце напред и прилепи широките си стегнати рамене върху леглото, разтвори бедрата си и вирна таза си към мен. Обхванах с длан тънкия таз. С другата си ръка насочих набъбналата главичка, към входа на сухия и неимоверно стегнат вход на ануса. Придърпах таза й още към мен. Тя започна да завъртва леко дупето си, за да насочи пениса в правилната посока. Не стимулираше клитора си. Натиснах пениса уверено към входа на ануса. Не можах да проникна. Бях забравил за променения си пенис. Опитах още няколко пъти но без успех. Наведох се и с езика си овлажних отвора на ануса. Опитах със средния си пръсти но тя отдръпна дупето си. Опитах отново с по-силен натиск и застанах така. В момент, входа ануса започна да съблича тънката кожичка от главичката. Лигавицата на ануса започна постепенно да обгръща плътно набъбналата главичката. Достигнах пръстеновидния сфинктер – гордият пазител на ануса. Карина силно изохка, но не ме спря. Сфинктера властно и упорито се съпротивляваше. Натиснах още малко. Потрепвайки, сфинктера обви още малко от главичката под натиска ми, но не се предаваше. Карина стенеше и леко въртеше дупето си. Престанах да се движа за да не го премина, замръзнах така за няколко секунди. Започна да се отпуска. Направих това още много пъти, направлявайки пениса с ръка. Вече знаех, че този горд мускул е започнал да губи силите си. Обгърнах с ръце двете полукълба за да огранича въртеливите движения, разтворих с палците си дупето и с къс, мощен тласък преминах сфинктера. Той рязко се сви зад ръбчетата на главичката. Спрях така. Карина изпъна гръбнак в силен вик. Бавно изтеглих главичката малко назад и отново я вкарах преминавайки сфинктера с пренебрежение. Сви се зад главичката, но вече беше слаб. Застанах така, за да отнема изцяло съпротивителните му сили и той се предаде безапелационно. Карина изпъна назад ръцете си, обви с длани моите китки и впи ноктите си до кръв. В стонове извика заповядвайки: - Не спирай! - Ако сега продължа ще разкъсам ануса ти. - Ако не ме разкъсаш, ще се обърна и ще издера очите ти с ноктите си. - Подпри се на ръце – отвърнах. Подпря се на ръце и сведе надолу глава между тях. Сведе кръста си надолу, от което дупето се повдигна. Вкарах главичката и с мощен тласък вкарах целия си набъбнал пенис докрай в ректума. Тя изкрещя от безумно силната болка и екстаз. Дупето й се притисна силно към основата на пениса. Тестисите ми удряха вагината и се обливаха от соковете, които тя изхвърляше. Проникнах още няколко пъти по този начин. Извадих го. Разтворих с ръцете си невероятното й дупе на фона на приглушеното осветление. Кожата на разцъфналия розов вход на ануса, беше силно набъбнала и приела формата на пръстен. Този пръстен приличаше на разцъфнала роза. Нямаше кръв, не бях я разкъсал или поне не видимо. Ануса вече бе широко разтворен и готов да ме поема. Взех нейния телефон и снимах. Вкарах главичката на пениса и наблюдавах как тази разцъфнала роза обгръща стегнато пениса. Снимах отново с телефона и го хвърлих. Тя извади с таза си пениса от нея. Седна на колене пред мен, погледна ме с греещите си очи, целуна ме с цялата си нежност и каза. - Завинаги ще бъда твоя! - Не кървиш – промълвих аз. Вътре разкъсал ли съм нещо? - Не си! - Много ли боли? - Това теб не те интересува! Легнахме на спалнята. Изви гъвкавото си тяло към шкафчето, протегна ръка и взе двата ластика за коса. Обърна се към пениса и докато наблюдавах с неприкрита почуда, започна да ги нанизва. Първият ластик стягаше основата на ствола, а втория пристягаше основата на главичката. Пенисът веднага набъбна още повече от кръвта, която се задържаше. Разтвори опаковката презерватив и с усилие го наниза на пениса. Не искаше ластика под главичката да се изхлузи в нея. Стволът беше чудовищен! Застана на колене пред таблата на леглото, обви длани и извика в своята възбуда: - Разпъни ме още! Лизвах и навлажнявах разцъфналият, като роза вход. За миг се сви но бързо го отпусна. Върха на главичката се плъзна, заради гладката повърхност на презерватива. Карина стенеше, отметна глава и разпиля настрани черните си коси. Замря и леко въздъхна. С цялата си мощ вкарах чудовищно набъбналия пенис в ректума. Сфинктерът отдавна не бе онзи фактор и невъзвратимо бе изгубил възпиращащата си роля. Гърбът й се изпъна, тя изви глава назад в безумен стон. Хванах я за таза и започнах да се движа в нея без да изваждам главичката. Усещах през тънката стена, която разделяше ректума спазмите на вагиналните мускули. Нямах никакво намерение да спирам. Карина мяташе главата в неспирни стонове и въртеше дупето си. В момента, в който на няколко пъти извадих и вкарах целия пенис, вагината й се сви и отпусна, веднага след това и ануса й. Вкарах го отново целия до основата и задържах. Силна струя сокове изхвърча от вагината и обля вече прогизналия чаршаф. Тялото й започна да агонизира. Вагиналният и аналният оргазми се бяха слели в един силен и продължителен оргазъм, който удължих с още многократни, плътни и бързи движения в нея. Цялото тяло конвулсираше пред мен. Усещах с длани настръхналата й кожа. Когато се успокои ме помоли да легна по гръб. Свали презерватива и ластика под главичката. С грациозни движения се покачи над пениса, с гръб към лицето ми. Насочи пениса с ръка и видях как пое с ануса ствола до дъно. Разцъфналата кожа на входа се движеше и разтягаше по пениса, при движенията на дупето нагоре. Цялото ми тяло настръхна. Наведе напред и обхвана с длани коленете ми. Вирна дупето си и започна много плътно и интензивно да го поема. Не зная от къде намери сили отново да пристегне мощния ствол. Изпразних спермата си с многократни силни струи. От тихия й стон разбрах, че е свършила заедно с мен. Никога преди това не съм се изпразвал с толкова много струи. Тя намали темпото, но не престана да се движи, докато пениса ми не се отпусна в нея въпреки ластика. Надигна се, извади го от дупето си и старателно осмука останалата сперма от пениса. - Боли ли те много. - Обожавам тази болка. - Много ли е силна? - Казах ти. Не те интересува! Искам всеки път да го правиш така! Благодаря ти, че ме научи да правя анален секс! Този оргазъм е умопомрачителен, а този път беше двоен. Във фитнеса отдавна правя специални тренировки за стягане на дупето. Грижата ми то винаги да бъде стегнато е моя. Дупето ми винаги ще бъде тясно и стегнато за теб и само за теб. - Трябва да се контролираме все пак – отвърнах аз - А ти трябва да си наясно, че един ден аз ще кървя от теб и ще облея с моята кръв пениса ти, а ти не си в състояние да ме спреш. Какво ли е намислила? Стана, взе халата и се насочи към банята. - Нали ще дезинфекцираш дупето. - Я си гледай работата – отвърна гордо. Видях как полюшва бюста си. Стъпваше на пръсти и кипеше от енергия. Върна се, подскочи на леглото и отново направи онзи неин шпагат до мен. - До изгревът на слънцето има още няколко часа. Аз съм малко гладна и много жадна. Докато съм в банята ще се погрижиш ли за мен. - Разбира се. Чух я да излиза от банята. Дойде в хола и пусна музика. Избра смуут джаз, който едва, едва се долавяше. През прозореца влизаше все още топъл и свеж въздух, въпреки късната есен. Понечи да вземе дрехите за да се облече. Спрях я и казах. - Недей, ела на дивана. - Само да хапна набързо? - Ела, ела – приканих я. Седни сега тук. Преди да хапнеш трябва се погрижа за теб. Седни така, че да имам достъп до ануса ти и разтвори широко крака. - Какво си намислил? - Каквото трябва. Един лекар ми препоръча обезболяващ гел. Това не е анален лубрикант. Убеден съм, че сега лигавицата на ануса ти е изключително много протрита. - Да – и палаво ме погледна с усмивка. - Ти винаги си много мил с мен! Свлече тялото си и разтвори широко тънките си крака пред мен. Подпъхна длани под дупето си и го разтвори приветливо. Анусът леко зееше. Образувалият се пръстен от розова кожа около входа, наистина приличаше на разцъфнала роза. Отворих тубичката и излях гел върху средния си пръст. Нежно и внимателно започнах да втривам от него по розовият пръстен. Мускулите й свиха входа. Аз продължих да втривам. - Сега се отпусни. Трябва да втрия и навътре. Карина се отпусна, изсипах още гел и с бавни движения на пръстът, проникнах и старателно втривайки гела в лигавица на притихналия сфинктер, чийто съпротивителни сили отдавна бях отнел. Приключих, целунах я по срамните устни и тръгнах към банята, за да взема душ. Стана, повдигна се на пръсти, изтегна грациозното си тяло, с високо вдигнати над главата ръце и заяви: - Чувствам се невероятно ! Отново пи много вода на големи жадни глътки. Облече се и седнахме да се храним. Помоли да разказвам колкото мога повече за дъщеря ми, за да е подготвена за срещата по-късно през деня. Разговаряхме дълго и спокойно. - Ран, няма да можем да се виждаме няколко месеца. Отвърнах мълчаливо глава настрани и стиснах силно зъби. - И още нещо. Ще махна спиралата. - Ако извадиш тази спирала от теб искам да знаеш, че вече не съм в състояние да те пазя. - Но така ще забременея веднага. - Да. - Копеле нещастно. Защо не се появи по-рано в живота ми? - Защото щеше да раждаш всяка година. - Ненавиждам те – промълви тя! - Щях да раждам. Щях да раждам но от теб. - Утре в десет трябва да съм на фризьор, за да оправя косата си преди срещата. Ти ще ме изчакаш и ще ме заведеш да изберем дрехи за мен. - Чудесно – отговорих аз. Зная много хубави бутици, където шият дрехите ръчно. Познавайки твоя елегантен стил на обличане мисля, че ще можеш да направиш своя избор, в някой от тях. - А обувки ще ми купиш ли? - Естествено! - Колко чифта – попита тя и се усмихна? - Кучка ненаситна! Прихнахме и двамата да се смеем. Легнахме на спалнята, прегърнах я, но тя не можеше да заспи и бе неспокойна. Обърна се към мен и промълви: - Няма да мога да заспя ако нямам в себе си от твоята сперма. Карина направи въздушен шпагат и хвана тънките си глезени. Легнах върху нея. Това повдигна вагината, която изпълних плътно с новия си пенис. Целувахме се непрекъснато докато. Тялото й започна да изтръпва от мощните и интензивни прониквания. Прилепи сгънатите си крака отстрани на тялото ми. Хвана с дланите си главата ми и засмука езика. В същия миг главичката ми силно натисна входа на матката, избута я навътре някъде към корема и я облях със силните струи сперма. Ускорих движенията си и тя изпразни върху пениса лепкавите сокове на своя оргазъм. Замръзнах, докато отминат конвулсиите й. Осмука спермата от пениса, облиза устните си, целуна ме, обърна се и мигом заспа. Събуди ме. Бе приседнала на края на спалнята и галеше ръката ми. Слънчеви лъчи се прокрадваха през спуснатите, дебели завеси на спалната. Седнах ужасно сънен на леглото. Тя подскачаше около мен жизнерадостно. Вече бе облечена в нейните, леко омачкани дрехи, които бяха захвърлени на пода в коридора. - Днес имаме среща с дъщеря ти. - Всичко ме боли – измрънках! - Ехооооо! Моята челюст е разглобена, гърлото още ме боли, задника зее, като пещера, а вагината ми е подпухнала от онова чудовище между краката ти. Всъщност аз се чувствам невероятно – благодаря! - Кафе - попитах? - Кафето е готово и те чака сервирано в кухнята. - Виж как продадох душата си на теб за едно кафе - отговорих. - Ставай, ставай – жизнено ме подкани тя. Аз днес трябва да изпразвам банковата ти сметка. Не мързелувай – весело каза тя. Усмихнах се и станах. Минах през банята и отидох в кухнята по боксерки. - Забравяй ергенските си навици – каза строго тя! На маса се сяда с дрехи, а не така! Отиди да се облечеш и се върни! - Но мен ме чака кафе и тези пресни кроасани, които ти си купила тази сутрин, докато аз съм спял. - Ще те почакат. Да не мислиш, че ми е било лесно, докато съм чакала теб цял живот. - С такава жена ли ще трябва да прекарам остатъка от дните си? - О, не! Идея си нямаш какви неща те очакват. - Деспот – отговорих. - Нямаш избор. Започвай да свикваш с жената в мен, която те боготвори. Закъснявахме. Взех кафето си, за да го допия в автомобила. Отворих нейната врата, тя седна и постави слънчевите си очила. Огледа се в огледалото в сенника, вдигна го, постави си колана, погледна напред и каза: - Би ли свалил подвижния покрив? Хайде да тръгваме – изкомандва. Денят бе слънчев и топъл. Докато таванът се сгъваше автоматично в багажника, подадох газ и потеглихме, Погледнах в ретровизьора и казах: - Виж зад нас. Тя се обърна и видя как автомобила завихряше и вдигаше високо нагоре във въздуха окапалите жълти листа от дърветата по тихата улица. Бързо взе телефона си и започна да прави снимки. По-късно осъзнах, че докато я чакам в колата, пред студиото на коафьора и пия вече изстиналото си кафе, това ще са единствените най-спокойни минути в този ден. Карина изхвърча енергично от студиото. Качи се в колата, тросна на седалката до мен грациозното си тяло, захвърли чантата си на задната седалка, постави колана, намести слънчевите очила и изкомандва весело: - Напред към твоите бутици и си приготви кредитната карта. Отидохме до моя любим бутик. Някои от дрехите бяха от ръчно тъкан фин меринос. Останах да я чакам в автомобила с остатъка от моето кафе. Видях я как делово нахълтва с широките си крачки. След десетина минути звънна телефона ми. Беше тя. Вдигнах: - Ела веднага тук при мен! Станах и с неохота отидох. Влязох в бутика. Посрещна ме управителя : - Мосю Ран – погледна ме той напрегнато. - Етиен – поздравих. Предлагам Ви с моя помощ, да помогнем на тази дама, да не спира да се чувства щастлива. - Благодаря мистър Ран – отдъхна той. Профучавайки пред нас с Етиен, Карина ведро изкомандва: - Сядай тук и наблюдавай! Седнах в един фотьойл и наблюдавах как хвърчи из бутика, напред и назад, шеметно, като тайфун. Пробваше всевъзможни костюми и рокли и дефилираше пред мен. Хвърляше едни наляво, други надясно. Отново и отново профучаваше пред мен в еуфория, облечена в поредния костюм или рокля и дори не ме забелязваше. Стори ми се, че са изминали хилядолетия, когато тя застана пред мен и прекъсна моето отегчение: - Готово! Изпратих я до колата, отворих вратата за нея, тя седна и аз се върнах, за да заплатя това, което тя бе избрала. Подадох картата си на Етиен. Той повдигна гъстите си вежди, погледна ме и смутено каза: - Мосю Ран, дамата вече заплати всичко. - Етиен, ако искате аз да остана Ваш клиент, сторнирайте предишната транзакция и направете отново плащането на Вашите стоки, с моята карта – моля! - Разбирам мистър Ран. Когато Питър приключи, подаде картата към мен и ме изпрати до вратата на бутика. - Мосю Ран. Аз съм длъжен да не изразявам пристрастия, но аз съм възрастен човек, а Вие сте наш стар клиент. - Етиен? - Мосю Ран. Дамата с Вас е невероятно красива, горда и достойна. Такива жени са голяма рядкост. Вие сте щастливец мосю! - Но и крехка, Етиен, крехка, като кристал – замислено отговорих! - До скоро, Етиен! Благодаря! - До скоро мосю Ран! Той стисна силно ръката ми, докато се ръкувахме на тръгване, сякаш ми даваше кураж,. Помощника на Етиен донесе огромния куп с дрехи до колата, които аз с усилие наместих на задната седалка, метнах се на седалката и отчетох, че е с един от новите си костюми. Винаги е имала изтънчен стил и вкус на обличане. Чух нервния й глас: - Закъсняваме! - Обувки и бельо – попитах спокойно? - Закъсняваме! Следа това. Сега побързай! Паркирах пред ресторанта. Пиколото твори вратата й, аз предложих ръка, тя я хвана и се изправи. Подадох ключа от автомобила на пиколото. Карина стисна силно ръката ми. Ръката й трепереше в моята, но нищо друго в нея не издаваше тази нейна емоция. Хостесата ни отведе до запазената маса, наместих стола на Карина, докато сядаше. Когато дъщеря ми дойде, вече разглеждахме подаденото ни меню. С Карина станахме от столовете в приветствие. Прегърнахме се с дъщеря ми, целунах я, обърнах се и посочих с длан към Карина и казах: - Карина. - Аз съм Карина – и подаде ръка към дъщеря ми. Дъщеря ми с нескрита неохота се ръкува с нея. Поръчахме храната си и се опитвахме да разговаряме, но обстановката бе крайно тягостно. Храната дойде и започнахме да се храним в тази напрегнатата обстановка. - Ран – каза Карина! - Сега се сетих, че съм забравила лаптопа си в офиса, който знаеш, че е наблизо. В него има файлове, които трябва да довърша днес и да изпратя в срок. Ще се обадя на охраната, за да ти осигуря достъп. Би ли направил това за мен? - Разбира се, бързо ще се върна – отвърнах аз и погледнах дъщеря ми, чието единствено занимание бе храната. Станах, целунах дъщеря ми, целунах ръката на Карина и нервно излязох от ресторанта. Карина искаше двете да останат сами. Влязох в първия локал и си поръчах две къси кафета в едно. Идея си нямам колко цигари изпуших, докато отброявах минутите от часовника на стената. Изминаха едни безкрайно дълги, нервни тридесет минути. Когато влязох в ресторанта и приближих масата видях, че столовете им са един до друг, дъщеря ми показваше нещо на Карина, на телефона си и двете се кикотеха в захлас. - Мога ли да обядвам с вас – попитах? Те ме погледнаха с досада и без да отчитат присъствието ми, отговориха: - Обядвай. Впериха отново погледите си в телефона на дъщеря ми. Времето ми за виждане с дъщеря ми изтичаше и попитах: - Да извикам такси или да те откарам? - Такси - лаконично отговори дъщеря ми. Докато плащах предварително, с периферното си зрение видях, как двете се прегърнаха по женски и чух дъщеря ми с широка усмивка да казва на Карина: - До скоро! - До скоро – отвърна Карина! Няма да е скоро, помислих си аз. Карина вече ме бе уведомила, че няма да се виждаме няколко месеца. Неясно колко. Качихме се в моята кола и тя замислено помоли: - Искаш ли да се разходим в някой парк. Докато пътувахме, Карина не отрони нито една дума. Уважих нейното усамотение. Седнахме на една пейка и Карина каза: - Твоята дъщеря е изключително красива и умна, млада дама, но не прилича на теб. Допускам, че прилича на майка си? - Да, майка й е много красива жена. Карина завъртя главата си настрани в другата посока, стисна зъби и едва доловимо изръмжа. Обърна се и тихо отрони: - Ран. Дъщеря ти поиска от мен телефонният ми номер. Неуместно бе да откажа. Разменихме телефонните си номера. Ще ми разрешиш ли да се чувам с нея? - Пази ми я - отсякох! - Както бдя над моите близнаци – отвърна уверено! - Чувствам се много уморена. Искаш ли да се приберем и да се опитаме да поспим? Прибрахме се и тя бързо съблече новите си дрехи, затвори прозореца в спалната, спусна плътно дебелите завеси и рухна върху леглото. Докато успея да я завия, тя вече бе заспала. Легнах до нея и я прегърнах. Отворих очи по някое време. Карина, както всеки път бе станала преди мен. Намерих я легнала на дивана, завита с одеяло и подсмърчаща. Гледаше някакъв филм. Долових аромата на сготвена храна от кухнята и видях, че е подредила празните съдове по масата в хола. Беше някъде около един часа през нощта. - Ти кога успяваш да почиваш, че и да сготвиш – попитах? - Идея си нямаш какво е с момчета близнаци. - Защо не поръча храна? - Защото аз съм стопанката на твоя дом и искам да те нагостя, с домашно приготвена храна. - Благодаря! - Не зная защо но в този дом аз много бързо възвръщам силите си – отвърна. - Защото е веднъж в годината – отвърнах докато се хранех. - Защото е два пъти, както виждаш – отвърна уверено. - И двамата сме наясно, как се изпълняват семейните задължения извън този дом – отвърнах. - Не мога да събера сили и да разговарям с теб по тази тема. Не съм готова. Наистина те моля да ме разбереш – смутено отговори. - Ти трябва да си много добър търговски директор, умееш да се пазариш. - А ти наистина ли смяташ, че в отношенията между мъж и жена, може да има място за пазарлъци - отвърнах? - Смачкваш ме – каза тя. - Не те смачквам, мисля на глас. - Трудно би ми било да преговарям служебно с теб – отвърна, Карина. - За да бъда откровен докрай наистина щеше да ти е трудно. Аз обикновено постигам своето в преговори. Но след подписване на договорите, щях да те свалям със сигурност. - И как мръснико – усмихна се тя? - Щях да те поканя на чаша топъл коняк и силно кафе в моя офис. - Сега ще отидем в спалнята и ще ми направиш твоя фистинг. Остават няколко часа до зазоряване – рязко отвърна тя. - Ще издържиш ли тези няколко часа? - Винаги ще са ми недостатъчни за това – замислено отвърна. Стана грациозно от стола, взе обезболяващия лубрикант от чекмеджето, огледа го, хвана ме за ръка, загаси лампите и ме поведе към спалната. - Защо огледа тубичката – попитах? - Притеснявам се, че няма да ти стигне. Когато затворихме вратата на спалната, тя коленичи пред мен, свали и захвърли моите боксерки. Пое с уста пениса и започна да го стимулира с пръсти и език. Много бързо ме доведе до оргазъм новия ми пенис, но ме прекъсна. Вдигнах с ръце нежното й тяло и го хвърлих върху леглото. Легнах върху нея и изпълних влажната и гостоприемна вагина. Страстно целувах настръхналите зърна на гърдите и невероятните й устни. Карина ме целуваше нежно, както никога до сега. Наместваше дупето непрекъснато така, че вагината й да поема изцяло пениса. Имаше някаква много особена страст в нея. Интензивно се движех и пронизвах. Карина не спираше да гали косата ми и да ме целува по устните…. сякаш е за последен път. Пенисът ми започна да омеква. Застанах с устните си пред вагината. Обвих онова невероятно дупе с длани. Впих устни в лявата, голяма срамна устна. Лизнах с език, малко надолу по набъбналата устна, под нивото на клитора. Гризнах нежната кожата с предните си зъби, внимателно, за да не отхапя в страстта си. Смукнах плътно. С таза си прилепваше устната към мен. Когато вдигнах глава, на това място имаше едно малко, кръгло, синьо петънце. Чух я да прошепва: - Мили мой, миличък! Боже, колко те обичам! Легнах по гръб, притиснах я към себе си. Тя постави главата си върху гърдите ми и ме прегърна с нежните си ръце. - Аз не зная, как ще понеса твоето отсъствие през тези месеци – промълвих тихо. - Не би искал да си на мое място – отвърна. - Карина….. - Ран, чувам го от сърцето ти. Мили мой! Придърпах завивката и заспахме. Събудих се, Карина си бе тръгнала. В понеделник сутрин, когато тръгнах за офиса видях, че под ключа от автомобила имаше поставена обикновена бяла салфетка с отпечатък от червилото й. Бяха нейните устни.
Оценете историята
Виж още
Коментари (5)
1
от Анонимен на 06/19/2022 17:54:30
Невероятни две части. Ще има ли продължение? МБ
2
от Анонимен на 06/28/2022 13:01:24
Жена на 43г гледам порно, чета еро разкази но както се възбудих от този не е било никога до сега. Браво на автора, няма да скрия вече имам мечта за такъв любовник
3
от Анонимен на 06/28/2022 19:43:41
До жена на 43 г, бих бил добър любовник за теб, искаш ли пробваме? Страстен, сексуален, потентен и надарен съм, мога да те убедя като начало със снимки и клипчета и след това на живо, имаш ли желание? Омъжена ли си?
4
от Анонимен на 06/29/2022 08:24:28
До жена на 43 ако желаеш здрав маратонски секс изпълнен с възбуда пиши на този имейл [email protected]
5
от Анонимен на 07/09/2024 14:40:58
С жена ми от 22 години правим по-често анален секс, отколкото вагинален. Само първият път започнахме с презерватив и тя го свали, защото я дразнел и никога повече не сложихме. До сега не сме имали венерически проблеми, тя си прави клизма, нищо по-специално.
Напишете коментар
За функционирането си този сайт използва бисквитки (cookies). С използването му, Вие се съгласявате с това. Повече информация